Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa

Korona-pandemian helpotuttua on jälleen siirrytty normaaleihin luottamushenkilöiden kokouksiin kokoustarjoiluineen. Järvenpään kaupunki on sitoutunut Resurssiviisauden tiekartassaan myös kestävän ruokatuotannon edistämiseen ja me valtuutetut voimme omalta osaltamme huolehtia tavoitteiden saavuttamisen omien kokoustarjoilujemme osalta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaikissa kaupungin luottamushenkilöille suunnatuissa kokous- ja seminaaritarjoilussa huolehditaan kaupungin kestävän kehityksen ja resurssiviisauden tavoitteiden toteutuminen.

Ympäristöystävällisen ja vastuullisen kokoustarjoilun periaatteet ovat:

  • Tarjoilussa käytettävät kertakäyttötuotteet ja pakkaukset ovat pahvina tai paperina kierrätettäviä,
  • Kokoustarjoilun raaka-aineet ovat mahdollisuuksien mukaan Luomu-tuotettuja,
  • Lähiruokaa ja paikallisia tuottajia suositaan mahdollisuuksien mukaan,
  • Kokoustarjoilussa vähennetään lihatuotteiden käyttöä,
  • Kokoustarjoilun kahvilla ja teellä on Reilun kaupan sertifikaatti,
  • Hävikin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi huomioimalla osallistujien määrä tarkasti ja kannustamalla kokoukseen osallistujia ottamaan ylijääneitä tarjoiluita mukaansa kokouksen jälkeen.
  • Kokoustiloissa huolehditaan mahdollisuus kierrättää kaikki tarjoilussa syntyvät jätelajit (bio, pahvi, paperi)