Järvenpään vihreät luottamustehtävissä

Järvenpään kaupunginvaltuusto

 • Tiia Lintula, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
 • Mikko Päivinen, valtuustoryhmän pj.
 • Katri Kuusikallio
 • Kaisa Saarikorpi
 • Riikka Juuma
 • Hanna Graeffe
 • Ossi Vähäsarja
 • Hilppa Loikkanen

Varavaltuutetut

 • Pauliina Naala
 • Mika Asikainen
 • Ville Mustonen
 • Aino Kemilä
 • Jukka Kinanen
 • Riitta Keinänen-Korpela
 • Tanja Vauhkonen

Kaupunginhallitus

 • Hanna Graeffe (Katri Kuusikallio)
 • Ossi Vähäsarja (Mikko Päivinen)

Talousjaosto

 • Hanna Graeffe (Ossi Vähäsarja)

Henkilöstöasiainjaosto

 • Ossi Vähäsarja (Hanna Graeffe)

Keskusvaalilautakunta

 • Tanja Vauhkonen

Hyvinvointilautakunta

 • Ossi Vähäsarja (Joonas Mustonen)
 • Mika Asiakainen (Ville Mustonen)
 • Katri Kuusikallio (Tanja Vauhkonen)

Valtuustoryhmien neuvottelukunta

 • Kaisa Saarikorpi (Katri Kuusikallio)

Tarkastuslautakunta

 • Tuula Piensoho (Tanja Vauhkonen)
 • Risto Salovaara (Ossi Vähäsarja)

Kaupunkikehityslautakunta

 • Kaisa Saarikorpi (Katri Kuusikallio)
 • Hilppa Loikkanen (Pauliina Naala)
 • Lauri Nurro (Mikko Päivinen)

Opetus- ja kasvatuslautakunta

 • Riikka Juuma
 • Ville Mustonen

Mestaritoiminta

 • Riikka Juuma (Riitta Keinänen-Korpela)

Kivipuiston hallintoneuvosto

 • Riitta Keinänen-Korpela
 • Tuula Piensoho

Rinnekodin neuvottelukunta 

 • Aino Kemilä (Antti Martikainen)

Kiinteistö oy Järvenpään Terveystalon hallitus

 • Risto Salovaara (Mika Asikainen)

Valtuuston vaalilautakunta

 • Olli Kamunen (Ossi Vähäsarja)

MUUT LUOTTAMUSTOIMET

Uudenmaan liitto
 • Maakuntavaltuusto Tiia Lintula
 • Kielellisten palveluiden toimikunta: Vpj. Tanja Vauhkonen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Hallitus: Varajäsen Ossi Vähäsarja
 • Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta: Tiina Relander (Ossi Vähäsarja)
Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä
 • Hallitus: Vpj. Pauliina Naala (Hilppa Loikkanen)
ETEVA
 • Hallitus: Ossi Vähäsarja
 •  Tarkastuslautakunta Risto Salovaara (Tanja Vauhkonen)
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymän hallitus
 • varajäsen Kaisa Saarikorpi
Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän (Keuda) yhtymävaltuusto
 • Ville Mustonen (Tanja Vauhkonen)
Kuntaliiton valtuuskunta
 • jäsen Tiia Lintula
Tuusulan seudun vesilaitos
 • valtuusto: Taru Meritie (Risto Salovaara)
Itä-Uudenmaan poliiisin neuvottelukunta
 • Risto Salovaara (Aino Kemilä)
Järvenpään Tilat Kiinteistöt Oy hallitus
 • Katri Kuusikallio