Vihreät kannattavat yksimielisesti Järvenpään HSL-jäsenyyttä

Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupungin liittymistä HSL-kuntayhtymään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liittymistä vuoden 2022 alusta alkaen. Vihreiden valtuutettujen yhteisen näkemyksen taustalla vaikuttavat erityisesti seuraavat kolme näkökulmaa: 1) palvelutason paraneminen, 2) kaupungin vetovoimaisuuden lisääntyminen ja 3) vastuu ympäristöstä.
HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen palvelutaso paranee erityisesti lisääntyvien junavuorojen myötä, mutta myös kaupungin sisäisen liikenteen kehittymisen kautta. Käyttäjälle HSL tarjoaa selkeän alueellisen joukkoliikenteen kokonaisuuden ja yhdenmukaiset lipputuotteet. HSL:n digitaalisissa palveluissa matkareitin suunnittelu, aikataulujen tarkistaminen sekä lipun ostaminen käyvät vaivatta. Myös kaikkia joukkoliikenteen käyttäjiä palveleva esteettömyys on huomioitu hyvin.
HSL:n jäsenyys lisää merkittävästi myös kaupungin vetovoimaisuutta, kun kaupungin saavutettavuus yhä paranee. HSL:n palveluiden piiriin kuuluminen lisää varmasti niin uusien asukkaiden kuin rakennuttajienkin mielenkiintoa Järvenpäätä kohtaan ja helpottaa osaltaan osaavan työvoiman houkuttelua alueelle. Myös matkailijoille Järvenpää on entistä helpommin saavutettavissa.
Joukkoliikenteeseen panostaminen ja sen käyttämiseen ohjaaminen on myös vastuun kantamista ympäristöstä. Seudullisesti järjestetty, sujuva ja vähäpäästöisyyteen tähtäävä joukkoliikenneratkaisu edesauttaa saavuttamaan niin kuntakohtaiset kuin alueellisetkin hiilineutraaliustavoitteet.
Alustavien arvioiden mukaan HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen kustannustason lisäys nykytilanteeseen olisi noin 1,1 – 1,4 miljoonaa euroa vuositasolla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo kustannustason nousun olevan kohtuullinen, kun huomioidaan selvästi paraneva palvelutaso sekä HSL:n jäsenyyden myönteiset kerrannaisvaikutukset niin kaupungin vetovoiman lisääntymisenä kuin liikenteen päästöjen hillitsemisenäkin.
Vihreät valtuutetut edellyttävät, että Järvenpää on kehittämishakuinen ja aktiivinen toimija myös joukkoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Tähän pääkaupunkiseudun yhteinen HSL-kuntayhtymä tarjoaa parhaimmat mahdollisuudet.
Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä
Hanna Graeffe
Olli Kamunen
Katri Kuusikallio
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Kaisa Saarikorpi
Mikko Vesterinen
Ossi Vähäsarja

Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.

Vihreän liikkeen arvoja ovat vastuu, vapaus ja välittäminen. Järvenpään vihreät toimivat kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Vihreät varjelevat ympäristöä, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville mahdollisimman puhtaana ja elinvoimaisena. Tämä tarkoittaa ilmastonmuutosta vastaan taistelemista ja luonnonsuojelua.

Vihreät uskovat, että jokaisella on oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei aiheuta toiminnallaan vahinkoa muille. Samalla vihreät vastustavat eriarvoisuuden lisääntymistä ja pitävät hyvinvointivaltion säilyttämistä ensiarvoisen tärkeänä. Kenenkään järvenpääläisen ei tulisi tuntea itseään tarpeettomaksi.

Vihreät pitävät monikulttuurisuutta rikkautena ja tuomitsemme jyrkästi syrjinnän.

TAPAHTUMAT

Järvenpään Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

TUTUSTU TARKEMMIN KUNTAVAALIOHJELMAAMME

Miksi liittyä Järvenpään Vihreisiin?

Vihreiden tavoitteet puhuttelivat nuorta 18 -vuotiasta minääni kokiessani suurta halua parantaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Vihreissä yhdistyvät niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöllinen kestävyys. Näiden kolmen tasapaino on ehdottoman tärkeää, jotta voimme päivittää hyvinvointivaltiomme 2030-luvulle.

MIKKO VESTERINEN, mikkovesterinen.net

Pitkään osallistuin vihreiden tapahtumiin ja ”hengailin” mukana. Liityin jäseneksi ennen työjaksoa Tansaniassa. Palattuani totesin, että minulle tärkeisiin asioihin pitää vaikuttaa aktiivisesti. Vihreys vastasi parhaiten arvojani, erityisesti ympäristöasiat, eriarvoisuuden vähentäminen ja yhteisöllisyys.

KATRI KUUSIKALLIO

Kolme asiaa, jotka saivat minut liittymään vihreisiin. 1. Ilmastonmuutos ja ympäristö 2. Vihapuhe ja rasismi 3. Vihreiden arvot. Kotikaupunkini kasvu ja kehitys vetivät minua mukaan vaikuttamaan. Järvenpään vihreiden puheenjohtajana olen saanut toimia vuoden 2018 alusta lähtien.

TUOMAS KÄYHKÖ, tuomaskayhko.fi

Halusin pelastaa Tuusulanjärven. Perustimme kansalaisliikkeen Pro Tuusulanjärvi. Silloin tuli tunne, että yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa isoihinkin asioihin. Niinpä lähdin mukaan vihreisiin. Nyt haluan pelastaa maailman lapsilleni ja lapsenlapsilleni.

Liityin Vihreisiin keväällä 2012, kun Pekka Haaviston ensimmäinen kampanja kävi kuumimmillaan.  Vihreiden toiminta tempasi minut kerralla mukaan, ja koin positiivisen yllätyksen tullessani valituksi varavaltuutetuksi, ja sittemmin valtuutetuksi.

OSSI VÄHÄSARJA

Järvenpäähän muutettuani 2017 löysin vihreistä omat arvoni jakavia kumppaneita. Puolueessa vetosi eniten nopea reagointi ilmastonmuutokseen sekä vastuullinen dialogipolitiikka.

LAURI NURRO, laurinurro.com

JÄRVENPÄÄN VIHREÄT

LIITY NYT

LIITY