Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.

Vihreän liikkeen arvoja ovat vastuu, vapaus ja välittäminen. Järvenpään vihreät toimivat kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Vihreät varjelevat ympäristöä, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville mahdollisimman puhtaana ja elinvoimaisena. Tämä tarkoittaa ilmastonmuutosta vastaan taistelemista ja luonnonsuojelua.

Vihreät uskovat, että jokaisella on oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei aiheuta toiminnallaan vahinkoa muille. Samalla vihreät vastustavat eriarvoisuuden lisääntymistä ja pitävät hyvinvointivaltion säilyttämistä ensiarvoisen tärkeänä. Kenenkään järvenpääläisen ei tulisi tuntea itseään tarpeettomaksi.

Vihreät pitävät monikulttuurisuutta rikkautena ja tuomitsemme jyrkästi syrjinnän.

Vihreät Eurovaalit 2019

Eurovaalit 2019

Vihreän liiton eurovaaliohjelmassa nostetaan teemoiksi 1) Ilmastoa ja ympäristöä suojeleva eurooppa, 2) Ihmisistä huolehtiva eurooppa, 3) Feministinen ja yhdenvertainen eurooppa, 4) Koulutuksen ja tutkimuksen eurooppa, 5) Perusarvoistaan kiinni pitävä eurooppa.

Vaikuta Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen, liity vihreisiin, näytä luontosi ja äänestä!

“On olemassa unelma, jota kannattaa puolustaa. Se on eurooppalainen unelma rauhasta, vapaudesta, oikeudenmukaisesta hyvinvoinnista ja vastuusta tulevia sukupolvia kohtaan.

Sotien aiemmin runtelemalla mantereella on lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan rakennettu keskinäiseen yhteistyöhön ja demokraattisiin perusarvoihin nojaavaa yhteisöä, jolle ei – puutteistaan huolimatta – löydy vertailukohtaa historiassa.

Eurooppa on ollut viime vuodet hajalla. Tämän on muututtava. Se ei onnistu ilman poliittista johtajuutta. Tarvitaan taas niitä, jotka ovat valmiit näyttämään suuntaa, esittämään vision yhteisestä Euroopasta ja kutsumaan ihmiset mukaan rakentamaan sitä.

Suomi tarvitsee Eurooppaa. Historian myrskyissä olemme oppineet, miten karu voi olla yksin jäävän pienen maan osa. 5,5 miljoonan ihmisen Suomi edustaa vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä. Mutta osana yli 500 miljoonan ihmisen EU:ta olemme yhdessä enemmän: seitsemän prosenttia maailman väestöstä ja maailman suurin talousalue.

Maailma tarvitsee Eurooppaa. EU on ollut suuri voima ilmastonmuutoksen pysäyttämisen, ympäristönsuojelun, rauhan, ihmisoikeuksien, demokratian ja sopimuksiin nojaavan maailmanjärjestyksen edistämisessä. Sitä tarvitaan tänään enemmän kuin koskaan.

Emme anna periksi voimille, jotka yrittävät purkaa kaiken saavutetun ja hajottaa Euroopan eripuraan, sulkeutumiseen, sisäänpäin käpertymiseen, vihaan ja ennakkoluuloihin. Emme anna periksi näköalattomuudelle, joka etäännyttää ihmiset demokratian toiminnasta. Emme anna periksi ahneudelle ja lyhytnäköisyydelle, jotka uhkaavat hävittää tulevien sukupolvien edellytykset hyvään elämään.

Tarvitsemme vahvaa, demokraattista EU:ta, joka pitää yllä eurooppalaisia oikeudenmukaisuuden, vapauden ja solidaarisuuden arvoja. Tarvitsemme Eurooppaa, joka puolustaa järkähtämättä demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteita. Tarvitsemme Eurooppaa, joka on avainpelaaja kansainvälisellä näyttämöllä, edistää vastuullisempia sääntöjä kansainväliseen yhteistyöhön ja näyttää suuntaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa maailmalle.

Haluamme saada Euroopan takaisin jaloilleen. Haluamme Euroopan, joka osoittaa kansalaisilleen, että se saa tuloksia aikaan ja kykenee rakentamaan parempaa huomista meille kaikille.

Näiden tavoitteiden puolesta vihreät kutsuvat kaikki mukaan tekemään Euroopan unionista taas sitä mitä sen pitäisi olla. Millaista Suomea, Eurooppaa ja maailmaa haluamme rakentaa? Näytä luontosi ja äänestä eurovaaleissa! Valinta on sinun.”

– Vihreä Liitto rp.

Vihreät Eurovaali 2019

“Jos Euroopan unionia ei olisi se pitäisi keksiä”

– Ville Niinistö Eurovaaliehdokas

EU:n historia on rauhan ja vakauden aikaa: aikaa, jona sodat, rajat ja riidat Euroopan suurvaltojen välillä ovat väistyneet kauppatavaran ja ihmisten vapaan liikkuvuuden tieltä. Pienten maiden ja suurten rajat ylittävien ongelmien ratkaisun etu on, että asioita ratkotaan porukalla. Tänä päivänä me voimme yhdessä ratkoa myös ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien heikkenemisen haasteet. Yhdessä me voimme myös korjata talouden kestäväksi ja vahvistaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jos Euroopan unionia ei jo olisi, pitäisi se keksiä.

Lue koko blogi!

TAPAHTUMAT

Järvenpään Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

TUTUSTU TARKEMMIN KUNTAVAALIOHJELMAAMME

Miksi liittyä Järvenpään Vihreisiin?

Vihreiden tavoitteet puhuttelivat nuorta 18 -vuotiasta minääni kokiessani suurta halua parantaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Vihreissä yhdistyvät niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöllinen kestävyys. Näiden kolmen tasapaino on ehdottoman tärkeää, jotta voimme päivittää hyvinvointivaltiomme 2030-luvulle.

MIKKO VESTERINEN, mikkovesterinen.net

Pitkään osallistuin vihreiden tapahtumiin ja ”hengailin” mukana. Liityin jäseneksi ennen työjaksoa Tansaniassa. Palattuani totesin, että minulle tärkeisiin asioihin pitää vaikuttaa aktiivisesti. Vihreys vastasi parhaiten arvojani, erityisesti ympäristöasiat, eriarvoisuuden vähentäminen ja yhteisöllisyys.

KATRI KUUSIKALLIO

Kolme asiaa, jotka saivat minut liittymään vihreisiin. 1. Ilmastonmuutos ja ympäristö 2. Vihapuhe ja rasismi 3. Vihreiden arvot. Kotikaupunkini kasvu ja kehitys vetivät minua mukaan vaikuttamaan. Järvenpään vihreiden puheenjohtajana olen saanut toimia vuoden 2018 alusta lähtien.

TUOMAS KÄYHKÖ, tuomaskayhko.fi

Halusin pelastaa Tuusulanjärven. Perustimme kansalaisliikkeen Pro Tuusulanjärvi. Silloin tuli tunne, että yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa isoihinkin asioihin. Niinpä lähdin mukaan vihreisiin. Nyt haluan pelastaa maailman lapsilleni ja lapsenlapsilleni.

Liityin Vihreisiin keväällä 2012, kun Pekka Haaviston ensimmäinen kampanja kävi kuumimmillaan.  Vihreiden toiminta tempasi minut kerralla mukaan, ja koin positiivisen yllätyksen tullessani valituksi varavaltuutetuksi, ja sittemmin valtuutetuksi.

OSSI VÄHÄSARJA

Järvenpäähän muutettuani 2017 löysin vihreistä omat arvoni jakavia kumppaneita. Puolueessa vetosi eniten nopea reagointi ilmastonmuutokseen sekä vastuullinen dialogipolitiikka.

LAURI NURRO, laurinurro.com

JÄRVENPÄÄN VIHREÄT

LIITY NYT

LIITY