VIHREÄ POLITIIKKA

Turvataan ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuus

“Päätös on sinun”

Ympäristö

Tuusulanjärvi rantoineen on Järvenpään helmi ja valtakunnallisesti tärkeä lintualue. Tuusulanjärven lintuvesi on myös Natura-alue. Tuusulanjärven kunnostamista on jatkettava ja järven hyvinvoinnista täytyy huolehtia. Kaupunkimme kasvaa nopeasti, mutta rakentaminen ei saa uhata tärkeitä luontokohteitamme.

Järvenpää on ihanteellinen pyöräilykaupunki. Tehdään arkipyöräilystä luonteva vaihtoehto turvallisilla pyöräparkeilla ja kunnon pyöräteillä, joita ylläpidetään talvellakin. Laitetaan Järvenpään joukkoliikenne kuntoon ja otetaan käyttöön älyliikenteen sovelluksia.

Työ

Kaupungin tulee edistää paikallisten yritysten kykyä kasvaa, työllistää ja luoda uutta ja kestävää elinkeinotoimintaa. Tiivistetään oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, jolla turvataan osaavan työvoiman riittävyys sekä työssäoppimisen mahdollisuudet. Panostetaan matkailun edistämiseen ja tehdään Järvenpäästä kiinnostava vierailukohde vuoden ympäri.

Työttömyyden kitkemiseksi on tehtävä kaikki voitava. On viisaampaa tukea ihmisten kouluttautumista tai työllistämistä kuin maksaa työttömyydestä. Jokaisella on annettavaa; on luotava työtä myös osatyökykyisille.

Koulutus

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Haluamme turvata riittävät resurssit varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin takaamiseksi.

Tahdomme, että jokainen koulu Järvenpäässä on hyvä koulu jossa uudet oppimisen menetelmät ja välineet on otettu käyttöön. Jokaisessa koulussa tulee olla puhdas sisäilma, riittävästi opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä toimivat ryhmäkoot.

Vihreät haluaa, että jokainen nuori pärjää elämässä, suorittaa peruskoulun ja pääsee jatko-opintoihin. Voimme olla ylpeitä kaupunkimme lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista. Huolehditaan siitä, että Järvenpäässä on jatkossakin hyvät toisen asteen opiskelumahdollisuudet.

Köyhyyden torjunta

Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja hätää vastaan on tehtävä määrätietoista työtä. Syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitaan niin koulutusta, työvoimapalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita kuin vapaa-ajan palveluita. Kehitetään etsivän nuorisotyön kaltaisia malleja, jotta tavoitetaan myös ne, jotka eivät ole palveluiden piirissä, töissä tai koulussa.

Kunnalliset palvelumaksut on mitoitettava asiakkaiden maksukyvyn mukaan. Torjutaan asunnottomuutta ja turvataan kohtuuhintainen asuminen kasvavassa kaupungissamme. Luodaan matalan kynnyksen mielenterveys-  ja päihdeongelmaisten palveluita joissa huomio laajennetaan myös läheisiin.

Kansainvälisyyden lisääntyminen on meille haaste ja rikkaus. Maahanmuuttajille täytyy tarjota aito mahdollisuus kotoutumiseen ja osallisuuteen. Järvenpään tulee ottaa kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat turvaa lähtömaansa puutteellisten olosuhteiden tai sodan vuoksi.

Kolmannen ja neljännen sektorin toiminta on erityinen voimavara kaupungissamme. Kaupunkimme tulee vaalia yhteistyötä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

AUTETAAN HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVIA

Perheiden ja ikäihmisten palveluissa on tärkeää tunnistaa ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvä ja turvallinen vanhuus kaikille tarjoamalla monipuolisia palveluita sekä asumisen muotoja erikuntoiset ikäihmiset toiveineen huomioiden.

Vammaisille kuuluvat palvelut tulee hoitaa kunniakkaasti. Tuetaan omaishoitajia heidän arvokkaassa tehtävässään asianmukaisella korvauksella sekä vertaistuki- ja viriketoiminnalla.

LIITY NYT