Vuoden ensimmäisen valtuuston kokouksen tiukin vääntö käytiin kouluhankkeista
Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki kahden edesmenneen entisen valtuutetun muistoksi. Tämän jälkeen jaettiin kaksi Ritarikunnan kunniamerkkiä kaupungin ansioituneille työntekijöille.
Varsinaisen esityslistan merkittävin käsiteltävä asia oli investointiohjelman karsinta vuosille 2024-2033. Muina asioina kokouksen asialistalla oli mm. varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden esitteleminen, asemakaavamuutos Citymarketin kaavan laajennuksen osalta sekä aiesopimuksen hyväksyminen liittyen mielenkiintoiseen datacenter-hankkeeseen.
Investointiohjelman käsittelyn alkuun saimme kuulla talousjohtajalta madonluvut ajankohtaisista talouden näkymistä koskien erityisesti verotulojen heikkenemistä ja hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyviä kuntaosuuksia.
Vihreiden ryhmäpuheenvuoron investointiohjelman karsintoihin liittyen piti Reetta Nick. Puheenvuorossamme korostimme, että olemme huolissamme Järvenpään vaikeasta taloustilanteesta ja kannattamme terveen kriittistä suhtautumista investointeihin. Kriittisyys ei kuitenkaan tarkoita meille sitä, että olisimme valmiita ottamaan kohtuuttomia riskejä. Mankalan koulun kevennetyn peruskorjauksen ja Järvenpään yhteiskoulun 2. vaiheen hankkeen siirtoja emme voineet hyväksyä. Emme halua siirtää ongelmia tulevaisuuteen ja siten aiheuttaa lisäkustannuksia sekä toiminnallisia ja inhimillisiä haittavaikutuksia.
Teimme ryhmäpuheenvuorossamme muutosesityksen JYK 2 investoinnin poistamiseksi karsintalistalta. Esityksemme sai kannatusta demareilta, vasemmistolta, plussalta sekä kristillisdemokraateilta. Tarve hankkeen tuomille muutoksille on ilmeinen. Juholan koulun tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset vaativan erityisen tuen opetuksen järjestämiseen ja JYK:stä puuttuu aineenopetuksen tiloja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseksi. Luokka- ja eriyttämistiloja myöskään ole riittävästi.
Valitettavasti valtuusto kuitenkin palautti hankkeen kokoomuksen esityksestä valmisteluun täpärän 25-26 -äänestyksen jälkeen. Vihreät jättivät palautuksesta eriävän mielipiteen, sillä mielestämme jo käynnistymisvaiheessa olevan hankkeen suunnitteleminen uudelleen haaskaa aikaa ja rahaa. Uudet tilat tarvitaan pikimmiten. Viivästyksestä kärsivät eniten JYKin oppilaat sekä henkilöstö.
Olimme lisäksi varautuneet tekemään muutosesityksen Mankalan koulun kevennetyn peruskorjauksen puolesta, mutta kokoomus ehti ensin ja esitti omassa puheenvuorossa hallituksen aiemmasta esityksestä poiketen, että Mankalan koulun kevennetty peruskorjaus toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa (2024–2026). Me vihreänä ryhmänä toki kannatimme tätä esitystä.
Emme ole vihreänä valtuustoryhmänä myöskään valmiita luopumaan sellaisista investoinneista, jotka liittyvät vastuulliseen ja oikea-aikaiseen infrastruktuurin peruskorjaukseen ja ylläpitoon. Tuimme näin ollen myös SDP:n muutosehdotuksia toteuttaa ajallaan infran peruskorjauksia (mm. katuvalaistuksen ja katupinnoitteiden huoltotoimet) sekä keskustan parkkihalliratkaisun toteuttaminen vuosina 2030–31. Nämä muutosesitykset kaatuivat äänestyksissä.
Kokouksen lopussa kuulimme mielenkiintoisia positiivisia uutisia mahdollisesti Järvenpäähän sijoittuvasta kansainvälisestä datakeskuksesta. Toteutuessaan tämä toisi Järvenpäähän tuloja maanmyynnin ja verotulojen osalta sekä n. 50 työpaikkaa.
Terveisin,
Riikka Juuma, valtuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan jäsen