Terveiset toukokuun valtuustosta 27.5.! Infoasioina kuultiin kumppanuuskaavoituksen nykykäytäntö ja eettisten ohjeiden valmistelutilanne.
Henkilöstökertomus-pykälässä Hanna Graeffe pohti vihreiden ryhmäpuheenvuorossa monen muun ryhmän tavoin, miten saamme Järvenpäähän työntekijöitä ja pidettyä heidät täällä. Varhaiskasvatuksen työntekijäpula tulisi saada korjattua kuin myös puuttua lähtemisen syihin, esihenkilötyöhön ja kiireeseen.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat, mutta lakisääteistä laajempi työterveys on etu, josta vihreä valtuustoryhmä haluaa pitää kiinni. Hybridityön mahdollisuus on monelle työntekijälle tärkeä. Ilmaisimme huolemme henkilöstön jaksamisesta kiristyneessä taloustilanteessa ja kiitimme kaikkia Järvenpään kaupungin työntekijöitä.
Pitkän prosessin tuloksena uusi hallintosääntö hyväksyttiin ja se astuu voimaan 1.7.2024.
Sosiaalidemokraattien muutosesitys ”vammais- ja eläkeläisneuvostoille läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston ja palvelualuelautakuntien sekä johtokuntien kokouksissa”, ei äänestyksessä mennyt läpi. Vihreiden näkemykset jakaantuivat hyvien perustelujen kera.
Lisäksi päätettiin, että valtion tukemassa asuntotuotannossa enimmäistonttihinnoissa vuonna 2024 noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa (ARA) -päätöstä sovellettavista enimmäishinnoista, määräalan myymisestä kiinteistöstä 186-401-1-2773 (Väärävarsi ja Lepolanväylä risteys) ja hyväksyttiin esitetyt talousarviomuutokset vuosille 2024-​2027.
Kokouksessa tehdyt aloitteet: Meidän vihreän valtuustoryhmän mukaan valinnaisaineiden valintaprosessi tulee toteuttaa yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen. Nopeuteen perustuvasta ilmoittautumismenettelystä tulee luopua kaikissa Järvenpään peruskouluissa.
Satu Haaparanta esitti, että Järvenpään kaupungin kiinteistöjen sisäilmatyöryhmien muistiot/pöytäkirjat julkaistaan Järvenpään kaupungin virallisella sivustolla.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti, että pyrittäisiin turvaamaan aidosti maksuton ja yhdenvertainen toisen asteen koulutus oppivelvollisuutta suorittaville kustantamalla yli 18-vuotiaiden toisen asteen oppimateriaalit.
Lämpimin terveisin Katri Kuusikallio, kaupunginvaltuutettu