:duck::ok_hand::skin-tone-2: Vihreät teki aloitteet lintutornin kunnostamiseksi ja  luottamushenkilöiden resurssiviisaista kokoustarjoiluista!

Eilisessä (ma 11.10.) valtuustonkokouksessa käsiteltiin muun muassa kaupungin taloutta ja toimintaa seuraavaa osavuosiraporttia (6/2021) sekä hyväksyttiin kaavamuutos Tupalantie 16 asemakaavaan. Kokouksen aluksi valtuusto sai orientaatioesityksen tuleviin hyvinvointialueisiin.

Osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä Vihreiden Reetta Nick kiinnitti huomiota työllisyyden edistämiseen kohdennettuihin leikkauksiin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut korona-aikana, mikä aiheuttaa kunnalle kasvavia kustannuksia työmarkkinatukien kuntaosuuksien muodossa.

Reetta kysyi, millä tavoin on taloudellisesti perusteltua karsia niistä palveluista, joilla työllisyyttä edistetään, sekä mitä toimenpiteitä on tehty pitkäaikaistyöttömyyden hillitsemisen priorisoimiseksi.

Vastauksessaan palvelualuejohtaja Kristiina Soots kertoi kaupungin työllisyystoimien painottavan ennaltaehkäisevää työtä, mutta tiukassa taloudellisessa tilanteessa on jouduttu myös näistä kuluista säästämään.

Meiltä Vihreiltä tuli kokoukseen kaksi valtuustoaloitetta, joista toinen käsitteli Järvenpään lintutornin kunnostamista ja toinen luottamushenkilöiden kokoustarjoilujen vastuullisuutta.

Katri Kuusikallion ja Milja Henttosen laatimassa aloitteessa todettiin, että lintutorni on mennyt vuosien saatossa erittäin huonoon kuntoon ja on nykyisellään ylikasvaneessa ruovikossa myös varsin matala. Kaupungin halutaan tarttuvan lintutornin kunnostamiseen alueen luonto- ja virkistysarvon säilyttämiseksi.

Laadin itse aloitteen liittyen kokoustarjoilujen vastuullisuuteen. Järvenpään kaupunki on sitoutunut Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassaan myös kestävän ruokatuotannon edistämiseen ja tämä tulee huomioida myös kokoustarjoiluissa.

Aloitteessa esitämmekin, että kaikissa kaupungin luottamushenkilöille suunnatuissa kokous- ja seminaaritarjoiluissa huolehditaan kaupungin kestävän kehityksen ja resurssiviisauden tavoitteiden toteutuminen.

Molemmat aloitteemme saivat kannatusta muilta valtuutetuilta ja etenevät valmisteluun.

Valtuustoterveisin,

Riikka Juuma,
kaupunginvaltuutettu sekä
kaupunkikehityslautakunnan jäsen sekä lupajaoston pj (vihr.)

:camera_with_flash:: Ursula Arsiola