Valtuustoaloite Järvenpään lintutornin kunnostamisesta 11.10.2021.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunki kunnostaa Järvenpään lintutornin.

Lintutorni on mennyt vuosien saatossa erittäin huonoon kuntoon ja on nykyisellään ylikasvaneessa ruovikossa myös varsin matala. Joukon polun pitkospuureitti kunnostettiin 2017 talkoovoimin, nyt on kaupungin aika tarttua lintutornin kunnostamiseen alueen luonto- ja virkistysarvon säilyttämiseksi.

Vaikka lintutornin hallinnointi kuuluukin Metsähallitukselle, esitämme, että kaupunki olisi asiassa aloitteellinen, jotta lintutorni saadaan kuntoon. Kaupunki voi koordinoida hanketta, tarjota työvoimaa ja selvittää avustusmahdollisuuksia. Metsähallitus on pyytänyt Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry.tä hoitamaan asiaa. Apuksen resurssit eivät riitä kokonaisvastuuseen.

Tuusulanjärven pohjoisosa Järvenpäässä on osa erittäin arvokasta ja suojeltua Tuusulanjärven lintuvedet -aluetta, kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan sekä valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueella pesii kymmeniä lintulajeja ja se on myös tärkeä muutonaikainen levähdys- ja ruokailupaikka useille lajeille.

Joukonpolku ja sen varrella oleva lintutorni ovat suosittuja niin virkistyskäytössä kuin lintuharrastajille ja -tutkimuksellekin. Hyvin hoidetut ja hyväkuntoiset retkeilyreitit houkuttelevat myös parhaimmillaan lisää lintuharrastajia ja päiväretkeilijöitä Järvenpäähän. Lintutorni Joukonpolun ohella on oleellinen tapa varmistaa, että ihmiset pääsevät pesimärauhaa ja luontoa muuten häiritsemättä tutustumaan ja nauttimaan luonnosta ja Tuusulanjärven maisemista.

Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueille on myös tehty käyttö- ja hoitosuositukset, johon sisältyy myös virkistyskäytön mahdollistaminen lintujen katselupaikkoja ja retkeilyreittejä kehittämällä. Suosituksia ovat olleet tekemässä myös muun muassa Järvenpään kaupungin edustajat, Uudenmaan ympäristökeskus sekä paikalliset ympäristö- ja lintutieteelliset yhdistykset.

Vihreä valtuustoryhmä esittää allekirjoittaneiden kanssa, että kaupunki on aloitteellinen ja huolehtii, että Järvenpään lintutorni kunnostetaan.