Vihreä valtuustoryhmä kokoontui tänään käsittelemään ensi maanantain kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistaa. Listalla merkittävin asia on §93 Lähetekeskustelu ja vuosien 2022 – 2025 talousohjelmakehys.
Kaupunkimme taloudellinen tilanne on haastava. Vihreät ovat sitoutuneet rakentamaan sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävää Järvenpäätä. Taloudenpidon kanssa saadaan olla tulevina vuosina erityisen tarkkana. Ei vain koronaepidemia, mutta myös muut toimintaympäristöä järisyttävät muutokset, kuten sote-uudistus ja väestön yhä kiihtyvämpi ikääntyminen, tekevät kuitenkin taloussuunnittelusta juuri nyt poikkeuksellisen haastavaa.
Siksi ryhmämme mielestä onkin perin kummallista, että kaupunginhallituksessa on päädytty esittämään virkahenkilövalmistelussa laaditulle tiukalle talousohjelmalle vieläkin tiukemmat raamit.
Elämme jo parhaillaan vuosi sitten tehtyjä kipeitäkin sopeutustoimia todeksi, joista ryhmämme ymmärryksen mukaan on edelleen kohdentamatonta säästövaadetta jäljellä. Näiden lisäksi kaupunginjohtajan antamassa uudessa kehyksessä esitettiin lisäsäästöjä vuosille 2024 ja 2025 kolme miljoonaa per vuosi. Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt kaupunginhallituksen enemmistölle.
Kaupunginhallituksessa ma 23.8. meni nimittäin läpi esitys, jossa palvelualueiden talousarvioesityksissä tulee parantaa toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen. Kuulostaa äkkiseltään harmittomalta, mutta ei sitä totisesti ole.
Valtuustolle annetusta laskelmasta käy nimittäin ilmi, että 3% toimintakatteen parantaminen tarkoittaa käytännössä 3% lisäsopeutusta jo esitettyjen lisäsopeutusten päälle. Euroissa se näyttäisi tarkoittavan noin 2,5 miljoonan vuosittaista lisäsopeutusta vuosina 2023-2025 jo esitetyn kolmen miljoonan vuosittaisen lisäsopeutuksen päälle vuosina 2024-2025. Yhteensä uutta sopeutettavaa tulee kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti löytää kolmen vuoden aikana 6 miljoonan euron sijaan noin 13,5 miljoonaa euroa.
Ryhmämme ihmettelee, että mihin tällä pyritään? Taseen yli- ja alijäämäskenaarioita tarkastelemalla selviää, että kaupunginhallituksen esityksellä saavutetaan kyllä toivottua ylijäämää taseeseen. Mutta millä hinnalla? Onko se inhimillinen ja oikein suhteutettu tavoite tilanteessa, jossa kaupungin budjetista on soten mukana lähtenyt puolet pois ja keskeisimpänä tehtävänämme on huolehtia lapsistamme ja nuoristamme?
Vuosi 2023 tulee olemaan käänteentekevä. Silloin sote-alueet aloittavat toimintansa ja kunnat ovat aivan uudenlaisen tulovirran ja tehtäväkentän edessä. Juuri tähän liittyy vielä niin paljon epävarmuustekijöitä, että järkevämpää olisi nyt keskittyä taloussuunnittelussa seuraavaan vuoteen ja aloittaa tulevien vuosien kehyksen suunnittelu ensi vuonna hyvissä ajoin. Heti kun tarkempaa tietoa on tarjolla.
Vihreän valtuustoryhmän puolesta,
Tiia Lintula, ryhmän pj