Resurssiviisautta ja työllisyyspalvelujen rakennemuutos valtuuston kokouksessa 9.10.2023
‣ Resurssiviisauden seurantaraportti 2022
Resurssiviisausaihe herätti vilkasta keskustelua. Kokonaisuudessaan paljon on tehty ja paljon on tehtävää. Järvenpää tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Haluamme olla myös 2050 mennessä jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki. Jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, pelkät päästövähennykset eivät riitä, vaan tarvitaan myös hiilinielujen kasvattamista.
Tilannetta voivat kaikki asukkaat seurata Ympäristövahti-palvelusta (https://ymparistovahti.jarvenpaa.fi). Toisten ryhmien mukaan se on toimiva väline, toiset näkivät sen puutteellisena. Ryhmäpuheenvuorossamme Riikka Juuma totesi, että tavoitteita ja mittareita tulisi tarkentaa ja keskittyä niihin toimiin, jotka ovat juuri oman kaupunkimme vastuulla sekä tiedolla johtamiseen.
‣ TE-Palveluiden siirto kunnille/ työllisyysalueen sopimuksen ja suunnitelman hyväksyminen
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta lähtien. Meillä tulee olemaan kuuden kunnan yhteinen alue vastuukuntana Järvenpää. TE- palvelujen sopimuspykälässä todettiin, että prosessi on sujunut hyvin kiireisestä aikataulusta huolimatta. Ryhmäpuheenvuorossamme nostin esiin, että on johdonmukaista, että työllisyys- ja elinkeinopalvelut, työttömyyden hoito ja koulutuspalvelut ovat samoissa käsissä. Jatkoa ajatellen nuorten työllistymisen tärkeyden sekä vieraskielisten palvelut ja yhteistyön tiivistämisen elinkeinoelämän kanssa. Pendelöinnin tulee olla sujuvaa, väki liikkuu sinne, mihin pääsee helposti.
Terveisin,
Katri Kuusikallio, valtuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, talousjaoston jäsen