Syksyn ensimmäinen kaupunginvaltuusto alkoi iltakoululla, joka käsitteli työllisyysalueuudistusta. Työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta lähtien, ja tämä vuosi onkin kulunut neuvotteluissa lähiseudun kuntien kanssa. Syksyn mittaan on sitten päätösten aika! 

Konserniohje ja omistajapolitiikka 

Kaupunginjohtaja Iiris Laukkanen summasi esittelyssään kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välistä suhdetta: kummankin etu on, että kummallakin menee hyvin. Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli tarkemmin nyt hyväksyttävää ohjeistusta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että eri yksiköt toimivat strategian mukaisesti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Omistajapolitiikan keskeistä sisältöä on se, että omistamisella on jokin tarkoitus kaupungin omassa palvelutuotannossa ja toiminnassa ja että se perustuu kaupungin strategiaan. Konserniohjeissa esiin nousivat edustajien valintaperusteet, jossa pitää ottaa huomioon mm. valittavien edustajien asiantuntemus ja osaaminen.  

Asemakaavan muutos / Kyrölän koulu  

Nykyinen Kyrölän koulun moduulirakennus on paikalla tilapäisellä rakennusluvalla, mutta siihenhän se jää, joten oli tarpeen muuttaa asemakaavaa.  Palveluverkkosuunnitelman mukaan 2022–31 Kyrölän koulu jatkaa nykyisellä paikallaan pienten lasten kouluna ja Kyrölän päiväkotina. 

Talouden ja toiminnan seuranta: Osavuosikatsaus 2023 

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli tilinpäätösennustetta. Lähes kaikilla kaupungin palvelualueilla on riski talousarviota heikompaan tulokseen. Erityisesti opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella on ennakoitua suurempia kuluja. Lisäksi niin asukkaiden kuin yritystenkin tilanne heikkenee yleisen taloustilanteen takia, ja tällä on vaikutusta verotulojen kertymiseen. Investointien suhteen hankkeita on viivästetty. Lainaa per asukas on vuoden lopussa 5586 euroa.  

Henkilömuutokset 

Valitsimme Järvenpäästä poismuuttaneen Kirsi Lahtisen luottamustoimiin uudet henkilöt. Hyvinvointilautakunnan jäseneksi valittiin Satu Lumme ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamieheksi Pekka Tukonen.  Kiitämme Kirsiä menneistä vuosista ja aktiivisesta panoksesta yhdistyksen ja kaupungin hyväksi! 

Asemakaava: Anni-tädin kylä 

Vanhankylänniemessä sijaitsevan Anni-tädin kylän asemakaava otettiin tässä kokouksessa kiireellisenä pykälänä käsittelyyn. Vanhankylänniemeä ei rakenneta täyteen, vaan se on edelleenkin tärkeä kaupunkilaisten virkistysalueena. Asemakaava mahdollista omakotitaloja ja yhtiömuotoista asuinrakentamista. Asuntoja alueelle rakentuu noin 150–220 kpl ja asukkaita odotetaan tulevan noin 330–400. Asemakaavan hyväksymisen myötä rakennustyöt Hyväkoti Oy:n osalta voivat alkaa jo ennen talvea.  

Terveisin,

Hanna Graeffe, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen sekä henkilöstöjaoston pj, Vihr.