Aurinkoiset valtuustoterkut ma 12.6. kokouksesta!

Kevätkauden viimeisiä poliittisia kokouksia viedään. Niissä on perinteisesti painavia pykäliä. Maanantaina kokoustettiin Järvenpään kaupunginvaltuuston kokous. Listalla oli tilinpäätös, henkilöstökertomus, tarkastuskertomus sekä vielä aiesopimuksen hyväksyminen TE-uudistukseen liittyen. Vihreä ryhmä oli aktiivinen ja avasi sanaisen arkkunsa kaikissa näissä pykälissä ryhmäpuheenvuoron muodossa.
📌 § 34 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2022/Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Sain kunnian lausua ajatuksiamme erittäin poikkeuksellisen vuoden 2022 tilinpäätökseen liittyen. Järvenpään talous on ollut, noh haasteellinen, niin pitkään kuin muistan. Olemme kiikkuneet nipinnapin niin sanotun kriisikunnan rajoilla. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että pahin alkaa olla takanapäin, vaikka tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan edelleen.
Teimme viime vuonna lopulta 3,9 miljoonaa alijäämäisen tuloksen. Taseen kertynyttä ylijäämää oli vuoden lopussa kasassa 10,4 miljoonaa. Ei ihan hirveästi siis. Lainamäärässä komeilemme valitettavasti moniin uusmaalaisiin verrokkikuntiin nähden kärkisijoilla. Olemmekin investoineet ahkerasti mm. kouluverkkoon viime vuosina. Lainamäärän kehitykseen pitää kiinnittää jatkossa erityistä huomiota ja saada lainamääräkäyrä laskuun.
Olemme kasvava, vireä ja kiva kaupunki. Tulevaisuus näyttää monin tavoin valoisammalta. Kunhan huolehdimme siitä, että investoimme myös ihmisiimme sekä suojelemme luontoamme.
📌 § 35 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen 2022
Tarkastuslautakunta on yksi lakisääteisistä lautakunnista ja sen keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.
Arviointityön tulokset kootaan vuosittain arviointikertomukseksi, joka käsitellään valtuustossa samassa kokouksessa kuin kaupungin tilinpäätös. Kertomus sisältää tarkastuslautakunnan arvioita, suosituksia sekä kysymyksiä. Tarkastuslautakunta oli tehnyt hienoa työtä. Ryhmäpuheenvuoromme piti Taru Deniz. Jaoimme erityisesti tarkastuslautakunnan huolen kaupunkimme työntekijöiden vaihtuvuudesta sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvista talouden sopeutustoimista.
📌 § 36 Henkilöstökertomus 2022
Henkilöstökertomukseen liittyvän ryhmäpuheenvuoromme piti Hanna Graeffe. Henkilöstökertomus nostaa tärkeimpien tunnuslukujen lisäksi esille mm. työhyvinvointiin, uusiin työympäristöihin ja toimintakulttuuriin liittyviä teemoja sekä tietoa kehittämishankkeista. Viime vuosi oli kaikessa poikkeuksellisuudessaan raskas myös kaupunkimme henkilöstölle. Esimerkiksi koronapoissaolojen ennätysmäärä haastoi arkea pitkin vuotta.
Henkilöstön osalta strategisena päämääränä on “Onnistumisia ja iloa mahdollistava henkilöstö”. Henkilöstökertomus kertoo meille, että tähän on monella tapaa päästykin. Kevan tuottama työhyvinvointikysely on Järvenpään osalta iloista luettavaa monessa kohdassa. Esimerkiksi esihenkilöihin ollaan tyytyväisiä ja työkavereilta saadaan tukea arjessa. Millä keinoilla saisimme vielä kaupunkimme työntekijöitä vaivaavan kiireen tunnun pois?
Ryhmämme on huolissaan erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden jaksamisesta ja vaihtuvuudesta. Opettajien ja kasvattajien runsas vaihtuvuus on erityisen ongelmallista, sillä lapsi- ja oppilastuntemus on keskeinen työkalu ja avain vaikuttavaan palveluun.
📌 § 37 TE-Palveluiden siirto kunnille / Aiesopimuksen hyväksyminen
TE-uudistuksessa on kyse siitä, että työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalvelut tuotetaan jatkossa saman tahon toimesta, eli kuntien. Näillä näkymin vuoden 2025 alusta lähtien. Tämä on hyvä juttu, mutta iso muutos, joka tulee sekä suunnitella, että toteuttaa viisaasti. Keusote-alueen kunnat aikovat muodostaa yhteisen työllisyysalueen, jolla järjestää nämä palvelut. Järvenpää toimisi tässä isäntäkuntana. Tätä varten tulee solmia ensin aiesopimus ja myöhemmin syksyllä, jos kaikki menee suunnitellusti, laitetaan nimet lopulliseen sopimukseen. Ryhmäpuheenvuoromme aiheesta piti Reetta Nick.
Järvenpään työllisyystilanne on hieman elpynyt pahimmista koronalukemista. Kuluvan vuoden huhtikuussa työttömiä oli kaupungissa 2168 eli 9,3% työvoimasta. Merkille pantavaa on, että nuorten työttömien määrä on yhä noin kolmanneksen korkeampi kuin vuonna 2019 ja ulkomaalaisten työttömien määrä yli tuplaantunut.
Nyt onkin erinomainen tilaisuus sopia uusista yhteistyön käytännöistä paikallisten yritysten, oppilaitosten, nuorisotyön sekä hyvinvointipalvelujen kanssa. Yhdessä kotouttamispalveluiden kanssa tulee pyrkiä aktivoimaan maahanmuuttajia, etsimään uusia koulutuspolkuja sekä madaltamaan yritysten kynnystä palkata heitä. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa voisi avata uusia mahdollisuuksia palkkatukityöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan näkökulmasta.
Vihreä valtuustoryhmä toivottaa valtavasti tsemppiä ja menestystä tiivistahtiseen valmistelu- ja suunnittelutyöhön.
Kokouksen lopuksi Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottamisen selvittämisestä Järvenpäässä.
Kesäterkuin,
Tiia Lintula, Vihreän valtuustoryhmän pj
Aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue