Järvenpään kaupunginvaltuusto kokoontui kevätkauden toiseksi viimeiseen kokoukseensa viime maanantaina. Aivan kokouksen aluksi vietimme hiljaisen hetken Leena Peltosaaren muistolle. Arvostamme suuresti Leenan vaikuttavaa uraa Järvenpään luottamustehtävissä ja eläkeläisneuvoston puheenjohtajana. Lämmin osanottomme koko Vihreän valtuustoryhmän puolesta Leenan perheelle ja ystäville. ❤️

Päivän valtuustoinfossa kuulimme ajankohtaiskatsauksen työ- ja elinkeinopalvelujen (TE-palvelut) järjestämisvastuun siirrosta, joka on ajankohtainen vuoden 2025 alusta. Järvenpää on sopimassa yhteistyöstä viiden muun Keusote-kunnan kanssa. TE-palvelut olisi näin ollen tarkoitus järjestää ns. vastuukuntamallilla, jossa vastuukuntana toimisi Järvenpää. 

Uudistuksella tavoitellaan sekä asukkaiden, alueen työnantajayritysten että palvelujärjestelmän etua. Valmistelutyötä on vielä paljon tehtävänä ennen ensi syksyä, milloin kuntien on tullut tehdä lopulliset päätöksensä työllisyysalueen perustamisesta ja työ- ja elinkeinoministeriö on nämä suunnitelmat siunannut.

💶 Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli vuoden 2023 talousarvion muutosehdotukset. Käytännössä talousarvioon päivitetään tarkentuneita arvioita ja siirretään viime vuonna käyttämättömiä määrärahoja käytettäväksi kuluvana vuonna. Muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuodelle 2023 on 6 miljoonaa euroa ja investointien määrärahasiirtojen 12 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että kaupungin tulee ottaa tänä vuonna 18 miljoonaa euroa enemmän lainaa kuin aiemmin talousarviossa oli arvioitu.

Valtuusto päätti myös Välskärinkatu 4 (ns. Kaksosten tontti) asemakaavan muutoksesta. Tontilla olevat kaksi 60-luvun lopussa rakennettua hissitöntä kerrostaloa korvataan kolmella viisikerroksisella uudisrakennuksella.

Kokouksen päätteeksi valittiin kokoonpano kaupunginhallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vihreän valtuustoryhmän edustajat hallituksessa vuosina 2023-25 ovat Hanna Graeffe ja Ossi Vähäsarja, varajäseninään Katri Kuusikallio ja Reetta Nick.

Yst.terv.,

Reetta Nick

Kaupunginvaltuutettu, opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen sekä kaupunginhallituksen varajäsen