Valtuustoterveisiä talouspainotuksin
Tänäiltana valtuuston käsittelyssä oli vuoden 2024 laaja talouskokonaisuus, johon sisältyi päätökset investointiohjelmasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, sekä veroperusteista. Kuten asian merkittävyyteen kuuluu, herätti tämä kokonaisuus ilahduttavan vilkasta, mutta valitettavan mustavalkoista, etukäteiskeskustelua. Yhteinen ymmärrys oli kuitenkin siitä, että Järvenpään talous on tiukilla: rakentamisen määrä on romahtanut, työttömyys on kasvussa, inflaatio jatkuu, kaupungin velkataakka on suuri, ja jotain todella pitää tehdä.
Kaupunginjohtajan ja virkamiesten alkuperäisestä esityksestä poiketen, kaupunginhallitus esitti valtuustolle päätettäväksi kokonaisuutta, jossa 0,19 % veronkorotuksesta luovuttaisiin. Tästä koituvaan vajeeseen etsittäisiin ratkaisut karsimalla investointiohjelmaa 40 miljoonan euron arvosta seuraavien 4 vuoden aikana ja toimintakatetta sopeutettaisiin 200 000 euroa vuosittain. Vihreä valtuustoryhmämme toivoi, ettei hätiköityihin ratkaisuihin lähdettäisi ja äänesti kolmessa äänestyksessä SDP:n tekemien muutosesitysten puolesta, eli kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaisesti.
Rahapäätös 1: Äänin 30-21 investointiohjelmaa tullaan karsimaan 40 miljoonan euron arvosta seuraavien 4 vuoden aikana. Karsimisen kohteet päätetään erikseen tulevissa valtuuston kokouksissa valmistelutyön jälkeen. Käytännössä säästöt tulevat kohdistumaan talonrakennusosaan (esim. koulukiinteistöt) ja maanrakennusosaan (esim. tiet). Investointien tarkastelulle on tilausta tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mutta karsimisesta päättäminen ilman ymmärrystä konkreettisista toimista tai niiden vaikutuksista, oli ryhmämme mielestä vastuutonta.
Rahapäätös 2: Äänin 26-24 toimintakatteeseen tehdään 200 000 € vuotuinen lisäsopeutus vuodesta 2025 alkaen. Tämä lisäsopeutus ei koske opetuksen ja kasvatuksen palvelualuetta. Toimintakatteen vähäiseltä kuulostava karsiminen voi hyvinkin tuottaa hyötyjä merkittävästi suurempia haittoja. Eläköityvän tai irtisanoutuvan henkilöstön tilalle ei välttämättä palkata uusia tekijöitä, palvelujen tasoa tullaan laskemaan esim. puistojen ja katujen kunnossapidossa ja aukioloaikoja rajoittamaan esim. uimahallissa ja kirjastossa. Tällaiset toimet tulevat vaikuttamaan suoraan kaupunkilaisten arjen sujuvuuteen.
Rahapäätös 3: Äänin 29-22 järvenpääläisten tuloveroprosentti on ensi vuonna 7,6 %. Kukaan ei veroja korota mielellään, eikä veronkorotus olisi tehnyt tässäkään tapauksessa autuaaksi. Välttämättömien peruspalveluidemme turvaaminen veronkorotuksen avulla olisi kuitenkin tulevina vuosina ollut ryhmämme mielestä erityisen tarpeellinen. Etenkin, kun investointiohjelman karsimistoimenpiteet ovat vielä tuntemattomat.
Talouspäätösten lisäksi:
Kaupunginvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vastineet tiedoksi. Kiitos tarkastuslautakunnalle laadukkaasta arviointityöstä!
Päätti viivästyttää aiempia päätöksiä tai antaa virkamiehille neuvotteluvaltuudet päätösten viivästyttämiseksi koskien useiden rakennushankkeiden kaupanteon ajankohtaa. Tarve kauppojen viivästyttämiselle johtuu rakentamisen syöksysuuntaisesta suhdanteesta. Toivotaan, että markkina elpyy pelättyä nopeammin!
Reetta Nick
kaupunginvaltuutettu
opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen
Järvenpään kaupunki