Kaupunginvaltuuston syyskausi aloitettiin maanantaina 29.8.2022 – lue alta varavaltuutettu Satu Karjalaisen terveiset kokouksen annista.

Elokuun helteiden väistyessä palasi myös kaupunginvaltuusto kesälaitumiltaan päätösasioiden pariin. Kokouksen ensimmäisenä varsinaisena päätösasiana myönnettiin kiitosten kera ero neljä vuotta kaupunginjohtajana toimineelle Olli Naukkariselle hänen siirtyessään Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajaksi. Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi käynnistyy syyskuussa, ja tavoitteena on, että valtuusto pääsisi valitsemaan uuden kaupunginjohtajan marraskuun kokouksessa.
Valtuustossa käytiin keskustelua haettavaksi avattavan viran ehdoista, ja äänestettiin SDP:n esitettyä viran määräaikaistamista. Vihreä valtuustoryhmä kannatti viran asettamista toistaiseksi voimassa olevana, mikä mielestämme osoittaa meidän kaupunkina olevan yhtä sitoutunut tulevaan johtajaan, kuin hänen odotetaan olevan kaupunkiimme. Äänestyksen lopputulemana virka päätettiin pohjaesityksen mukaisesti avata haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana. Hanna Graeffe jakoi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa muita odotuksiamme evästyksenä kaupunginjohtajan valintaprosessiin:
‣Kaupunginjohtaja sitoutuu juuri kesällä valmistelemaamme strategiaan, ja hänellä on kyky rakentaa yhteistä visiota luottamushenkilöiden ja kaupungin työntekijöiden kanssa
‣ Hänellä on rohkeutta ja kykyä nähdä erilaisiin tulevaisuuksiin
‣ Hänellä on halu ja kyky vuoropuheluun kaikkien kanssa
‣ Hän on vakuuttava ja luotettava viestijä, kenties kansantajuinenkin
‣ Hän toimii sillanrakentajana ja yhteenkokoajana, ja saa kaikki mukaan toimimaan yhteisten päämäärien eteen
‣ Hän on dialoginen, sinnikäs ja osaa johtaa tiedolla
‣ Hän on kuntatalouden kokenut ja rautainen ammattilainen
Toisena merkittävänä päätösasiana käsiteltiin Myllytien taidekorttelin asemakaavan muutosehdotus, joka mahdollistaa korkeintaan 6-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen Myllytien ja Välskärinkadun kulmaukseen. Tälle entiselle nukkakutomon tontille – joka nykytilassaan on tyhjillään väliaikaisessa pysäköintikäytössä – on suunniteltu Y-säätiön hankkeena Taidetaloa, jonka 50 asunnosta 20 asuntoa tultaisiin kohdistamaan taiteilija-asunnoiksi erillisen valintaprosessiin mukaisesti.
Kaavamuutosalueella sijaitsevat suojellut ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset Villa Cooper, Westermarckin konttorirakennus sekä Kauppalanlääkärin talo säilyvät edelleen kaavalla suojeltuina, mutta muutos mahdollistaa niiden käytön kehittämisen myös palvelu- tai asuinkäyttöön. Useaan otteeseen kaupunkikehityksessä saadun palautteen ja lautakuntakeskusteluiden pohjalta jatkokehitetty esitys hyväksyttiin valtuustossa ilman muutosesityksiä.
Käyntiin polkaistun valtuuston syyskauden rinnalla jatketaan kesällä hyväksytyn strategian jatkotyöstämistä ja jalkauttamista. Mielenkiintoinen syksy tulossa!
Valtuustoterkuin,
Satu Karjalainen (vihr.)
1. Varavaltuutettu
KAUKE ja OPKA varajäsen
MAL-luottamushenkilö
Mestariasunnot hallituksen jäsen