Valtuuston kokouksessa 12.9.2022 käsiteltiin joka syksyiseen tapaan talousarviokehystä tuleville vuosille. Tilanne on varsin synkkä ja vaikeasti ennustettava. Keusoten ja HUSin menoylitykset vaikuttavat pienentävästi valtionosuuksiin 2024 alkaen. Muita isoja muutostekijöitä ovat palkankorotusratkaisut, eläkemenoperusteisten maksujen korvaus tasausmaksulla, korkokulujen nousu ja hinnankorotukset. Alijäämäistä talousohjelmaa ei voida laatia, joten isoja ja vaikeita päätöksiä on jälleen edessämme.
Valtuustossa esitetyissä puheenvuoroissa hyvin monet näkivät investointien karsimisen tai siirtämisen ensisijaisena keinona. Investointipuolelle tehdyt karsinnat helpottavat painetta sopeuttaa toimintaa.
Jotain positiivistakin madonlukujen lisäksi oli talousjohtaja Kirsi Rinteellä raportoida. Verotulot, etenkin yhteisöverojen osalta, ovat merkittävästi nousseet ja työllisyystilanne kaupungissa parantunut. Toivottavasti ennakoitu taantuma ei tätä hyvää kehitystä pysäytä.
Vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti Tiia Lintula, joka totesi, että talouden ylijäämä hupenee uhkaavasti ja tilanne on huomattavasti huonompi kuin naapurikunnissa. Tässä tilanteessa olisi erityisen tärkeää onnistua ennusteessa, joka, kuten todettu, on äärimmäisen vaikeaa.
Vihreä valtuustoryhmä on kuitenkin optimistinen, että jatkossa talouden suunnittelu tulee olemaan paljon helpompaa. Kaupungin oman talouden ennustaminen on onnistunut varsin hyvin tähänkin asti ja sote-kulujen siirryttyä hyvinvointialueille selkiytyy kuntatalouden suunnittelu.
Vaikka sopeuttamista edelleen tarvitaan, on ryhmämme sitä mieltä, ettei prosenttileikkuri tule toimimaan. Erityisesti opetuksesta ja kasvatuksesta säästäminen olisi mielestämme typerää ja epäinhimillistä.
Ratkaisuja tuleekin etsiä muita reittejä myöten esim. investointeja arvioimalla. Ryhmämme näkee, että Järvenpäällä on kaikki edellykset kukoistaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä kaupunkina kunhan tehdään maltillisia ja pidemmän päälle viisaita liikkeitä.
Lopuksi jätimme Vihreiden ja SDP:n yhteisen valtuustoaloitteen koskien energiatehokkuustoimien tehostamista Järvenpäässä. Sen allekirjoitti 28 valtuutettua.
Valtuustoterkuin,
Riikka Juuma,
valtuutettu ja kaupunkikehityslautakunnan jäsen