🤔 Aleksis Kiven päivänä kaupunginvaltuusto päätti hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelmasta ja alitti riman asettaessaan kaupunkistrategian vastuullisuusmittarit – valtuustoterveiset maanantain 10.10. kokouksesta
”Mutta niitä kaloja, joita ongimme, niitä saamme.” A. Kivi
Valtuusto päätti Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2022-2035. Suunnitelma antaa suuntaviivat sille mitä hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja kaupunki tuottaa, ja mitä tiloja näiden palveluiden käyttöön kaupungin toimesta osoitetaan. Vaikka hyvinvoinnin palvelualueen osuus kaupungin budjetissa on pieni, ei merkitys ole vähäinen. Hyvinvointitehtävä on tulevaisuudenkin kaupunkien tärkein tehtävä.
”Oikeus ja totuus kieppaisee itsellensä lopulta väkistenkin voiton monen konstin päästä.” A. Kivi
Kaupungin strategiaa on työstetty keväästä lähtien ja tänään vuorossa oli strategisten päämäärien ja mittareiden käsitteleminen. Järvenpään Plus, Vihreiden ja Perussuomalaisten kannattamana, esitti mittarista “Erityistä ja tehostettua tukea saavien lasten osuus yleistä tukea saavista oppilaista” luopumista. Tällainen mittari sisältää miinan, että tavoitteen saavuttamiseksi kynnys tarvitun tuen toteuttamiselle alkaa nousta. Harhateille johtavasta mittarista luovuttiin juhlallisen yksimielisesti. Plussan ehdottama osallisuusindinkaattori nostettiin äänestyksen jälkeen ansaitusti takaisin strategiamittareiden joukkoon.
”Missä täällä voima, siinä aina myöskin löytyy lähellä sen koetuksen kivi.” A. Kivi
Osana strategiakäsittelyä Vihreä valtuustoryhmä esitti osaksi strategian seurantaa mittaria ”Valmiiksi saatettujen toimenpiteiden osuus Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteistä, %”. Ansiokas Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta sisältää yhteensä 119 erilaista toimenpidettä. Ehdotettu mittari olisi koonnut laajan ympäristötyön erilaiset keinot ja tukenut monimuotoisen ympäristötyön jatkamista kaupungissa, mutta kaatui äänestyksessä. Toisena iskuna hiilidioksidipitoisuuksien mittaaminen tiputettiin pois strategian mittareiden joukosta.
Uskomatonta, mutta totta: kaupunginvaltuuston päätöksellä vastuullisuuden arvokseen nostanut kaupunki ei saanut oman resurssiviisausohjelmansa seurantaa tai co2-mittaria toimintaansa ohjaaviksi mittareiksi.
”Ryöhäävä sauna, haukkuva halli, kiekuva kukko ja naukuva kissa, nehän oivan talon tunnusmerkkejä ovat.” A. Kivi
Valtuusto hyväksyi Pöytäalhossa sijaitsevan Myllytien ja Laaksokadun kulmauksen kiinteistöjä sekä katualuetta koskevan asemakaavan ja rakentamistapaohjeet. Kerrostalokorttelin länsikulma täydentyy kahdella tiilenpunaisella 6- ja 7-kerroksisella asuinkerrostalolla. Haarajoen Lehmustiellä sijaitseville pientalotenteille päätettiin hinnat ja annettiin myyntivaltuutus. Stenbackan ja Tanhumäenpolun pientaloalueen junaradan viereisen tontin kehittämiseen valittiin kumppani ja tehtiin myyntipäätös. Kumppanin valinnassa painotettiin suunnitelmaa perheasuntojen rakentamisesta ja resurssiviisaustavoitteiden huomioimisesta.
”Muuttumaton, vakaa aika mittailevi vielä sylihini ijäisestä langastansa, vielä nousee päivä toisen perään ja sydän raikkaasti rinnassa lyö; kaikki taitaa hyvin päättyy vielä!” A. Kivi
🍂Syysterveisin,
Reetta Nick , kaupunginvaltuutettu ja opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen