Tiian valitut palat Jäken ajankohtaisista kuvioista:

Järvenpäässä on parissa viime valtuuston kokouksessa ollut vähemmän pykäläasioita, mutta sen sijaan uuden kaupunkistrategian synnyttäminen on työllistänyt koko talven ja kevään niin kaupungin työntekijöitä, kuin meitä luottamushenkilöitäkin. Prosessi on ollut antoisa ja se onkin itsessään lähes yhtä tärkeä asia kuin kiteytetty lopputulos.

Olemme tekemässä kaupunkistrategiaa 2030 asti. Tämä on huippumielenkiintoista pohdittavaa. Maailma muuttuu ja tulevaisuus tuo tullessaan monia uusia ilmiöitä, joihin meidän tulee kaupunkina vastata. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin roolikaan ei ole enää entisensä. Mihin asioihin haluamme erityisesti panostaa, jotta asukkaat, työntekijät, elinkeinoelämä, talous ja ympäristö kiittävät?

Prosessissa ollaan nyt siinä pisteessä, että seuraavassa valtuustossa on hyväksyttävänä kaupunkistrategiatyön missio, visio, arvot sekä painopisteet. Valtuustoryhmät kokoontuvat tällä viikolla käymään esitystä läpi ennakkoon. Voit tutustua esitykseen täällä: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1362022/Kaupunkistrategian_arvojen_mission_visio(25665)

Kun visio, missio, arvot ja painopisteet on saatu hyväksyttyä, edetään määrittämään tarkemmin painopisteiden tavoitteita ja mittareita.


Usea johtajarekry edessä

Olemme Järvenpäässä tilanteessa, jossa edessämme on monta keskeistä johtajarekrytointia uusien uramahdollisuuksien auettua useammalle johtajallemme. 

Keskeisin on tietenkin kaupunginjohtajan rekrytointi kun Olli Naukkarinen tuli valituksi Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi. Naukkarinen siirtynee uusiin tehtäviinsä alkusyksystä. Hän ehti johtamaan kaupunkiamme reilu neljä vuotta kun hänen edeltäjänsä oli puikoissa 25 vuotta. Valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan ensi syksynä.

Kaupunginjohtajan lisäksi meillä on edessämme myös kulttuurijohtajan, henkilöstöjohtajan sekä tietohallintojohtajan rekrytointi. Henkilöstöasiainjaosto on aikatauluttanut eri tehtävien rekrytointeja. 

Liikuntapuistohanke etenee ja Haarajoelle pientalotontteja 

Järvenpään keskustaan rakentuu seuraavien vuosien aikana uusi monipuolisen urheilun ja liikkumisen mahdollistava liikuntapuisto. Valtuusto sai toukokuussa hyväksyttäväkseen hankebudjetin korotuksen 3,385 miljoonalla eurolla 10,9 miljoonaan euroon. Kustannusten nousua pyritään hallitsemaan hankkeen vaiheistamisella. Satu Karjalainen piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa kiinnitettiin huomiota ympäristövaikutusten arvioinnin niukkuuteen, kiitettiin vähähiilisen ja energiatehokkaan rakentamisen korostamista sekä edellytettiin hankkeen vaiheistamista ja kunkin vaiheen käynnistämistä erillisellä päätöksellä.

Liikuntapuistohankkeessa toteutetaan mm. keskusurheilukentän  uusiminen jalkapallon ja yleisurheilun edistämiseksi. Samalla rakennetaan katsomo ja oheispalvelutilat. Kentän läheisyyteen rakennetaan ulkoliikunta-alue sekä koulun yhteyteen leikkialue. Sipoontien eteläpuolelle Juholanmäen alueelle on suunnitelmassa esitetty jo toteutetun pesäpallokentän läheisyyteen heittopaikkoja, jalkapallokenttä ja tenniskentät, jotka toimivat talvella tekojääalueena sekä kuntoilupolut Juholanpellolle juoksu- ja hiihtokäyttöön.

Voit tutustua hankesuunnitelmaan tarkemmin täällä: 

https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_2352022/Keskustan_liikuntapuiston_hankesuunnitel(25543)

Haarajoelle saadaan uutta pientaloasutusta Lehmustien, Mahonkikadun, Näretien ja Vanhan Lahdentien rajaamalle peltoalueelle. Alueelle arvioidaan valmistuvan 32 pientaloasuntoa ja sijoittuvan 100–120 uutta asukasta. Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta pientaloasutukselle yhteensä 5 740 kerrosneliömetriä ja lisäksi työ-, varasto- ja pienteollisuustiloille 500 kerrosneliömetriä.