Mielipide 28.2.2020

Viime maanantaina Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin periaatepäätöstä palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi. Palvelualuejohtaja Marju Taurula on jäämässä eläkkeelle. Hän on johtanut sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualuetta, että hyvinvoinnin palvelualuetta. Nyt Marjun eläköitymisen myötä kaupunkiorganisaation tilannetta on arvioitu uudelleen viime syksystä lähtien.

Esityksenä oli, että Marjun tilalle valittaisiin kaksi palvelualuejohtajaa, oma johtajansa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle sekä oma johtajansa hyvinvoinnin palvelualueelle.

Esitystä entisen yhden palvelualuejohtajan, tai oikeastaan kaksoispalvelualuejohtajan mallin muuttamisesta selkeästi kahden palvelualuejohtajan malliksi perusteltiin päätösesityksessä useilla argumenteilla. Ajatuksena oli ymmärtääksemme myös leventää kaupunkiorganisaatiota, varmistaa johtajille järkevän kokoinen työmäärä sekä vahvistaa kunkin palvelualueen johtamista.

Oli myös tunnistettu, että kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen johtaminen on luonteeltaan eri tyyppistä kuin hyvinvoinnin palvelualueen johtaminen.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan nähtiin työskentelevän hyvin säädellyssä toimintaympäristössä, jonka tunteminen on tärkeää. Johtajaksi haettiin pedagogista visionääriä, jolla on strateginen työote ja kyky nähdä opetus, varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten asema osana kaupungin kokonaisuutta. Hänellä tuli olla kyky johtaa palvelutuotantoa ja ohjata sitä toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksien mukana.

Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan nähtiin puolestaan työskentelevän hyvin vähän säännellyssä ympäristössä. Tähän tehtävään haluttiin hyvin vahvaa verkostoitujaa, joka palvelutuotannon lisäksi pystyy mobilisoimaan järjestöjä, yrityksiä ja yhteisöjä ja osaa nähdä niiden strategisen roolin. Toisin sanoen pelkkään palvelutuotannon johtamiseen ei nähty palvelualuejohtajalle tarvetta.

Esitystä uusista palvelualuejohtajista on valmisteltu viime syksystä lähtien. Myös kaupunginhallituksen alainen, näitä rekrytointeja varten perustettu laajennettu, kaikkien valtuustoryhmien edustajat huomioiva henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt palvelualuejohtajien rekrytointiasiaa. Tässä laajennetussa henkilöstöasiainjaostossa tehtiin noin kuukausi sitten yksimielinen päätös esittää kaupunginhallitukselle, että rekrytoidaan kaksi palvelualuejohtajaa. Lisäksi jaosto esitti näkemyksensä näiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Yksimielisestä valmistelusta huolimatta esitys kahden palvelualuejohtajan mallista kuitenkin palautettiin valtuustossa yllättäen uudelleen valmisteluun. Demarit esittivät ja Kokoomus sekä Vasemmisto kannattivat palautusta yksimielisinä. Saivat he joukkoihinsa yksittäisiä kannattajia muistakin ryhmistä. Palautusesitystä perusteltiin valtuustossa sillä, ettei esityksen vaikutuksia palvelualueiden toimintaan oltu arvioitu ja sillä, ettei päätettäväksi oltu tuotu useampaa vaihtoehtoa.

Meille, Vihreälle valtuustoryhmälle, tulikin maanantaisessa kokouksessa tehdyn palautusesityksen menestys täytenä yllätyksenä. Ihmettelemme näin avoimesti, että mikseivät palautusta kannattaneet ryhmät vaatineet muutoksia esitykseen jo valmisteluvaiheessa.

Tästä oli asian käsittelyn kokonaisuus arvioiden politiikan teon avoimuus harmillisen kaukana.

Vihreä valtuustoryhmä

Hanna Graeffe, Olli Kamunen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Mikko Päivinen, Kaisa Saarikorpi, Mikko Vestarinen, Ossi Vähäsarja