Katrin valtuustoterveiset vuoden ensimmäisestä valtuustosta ma 13.2.2023
👀 Valtuustoinfossa 13.2. esiteltiin TE2025-uudistuksen järjestämisvaihtoehtoja. Ratkaisu on varsin merkittävä kaupungille, päätös asiasta on tarkoitus tehdä 20.4. valtuustossa. Järjestämismallit ovat vastuukuntamalli tai kuntayhtymämalli. Työllisyysalueen tulee pystyä selviytymään sen lakisääteisistä tehtävistä. Palvelujen tuottamiselle on kuitenkin useita vaihtoehtoja. Yksittäisille kunnille tulee jättää tarpeeksi liikkumatilaa.
🚀 Yritys- ja elinkeino-ohjelma hyväksyttiin. Se mahdollistaa kaupungin strategian mukaisen kestävän kasvun ja vireän kaupunkielämän. Järvenpään lähtötilanne: olemme nopeasti kehittyvä kasvukaupunki erinomaisella sijainnilla. Nykyinen yrityskanta antaa hyvät lähtökohdat kasvulle. Kärkitoimenpiteet palveluiden kautta:
1. Viestimme yritysten onnistumisista ja mahdollisuuksista.
2. Vahvistamme kasvua ja kansainvälistymistä
3. Panostamme työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen.
4. Kehitämme yritysympäristöä
5. Tuemme kärkialojen kasvua.
Valtuutettu Lintula muistutti että suurin osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä ja aito yrittäjyyden kunnioittaminen on muutakin kuin liiketuloksen sekä työpaikkojen arvostamista.
👉🏻 Asemakaavan muutos hyväksyttiin niin, että Pajalanpihan rivitalojen rakentaminen voi alkaa.
👍🏻 Anni-tädin kylän korttelin 2401 (Ståhlhanentien varsi) toteuttajaksi valittiin Suomen Hyvä Koti Oy ehdotuksella Vanhiksen Lyhdyt. Anni-tädin kylän korttelin 2402 (entinen terveyskeskuksen alue) toteuttajaksi valittiin VRP Etelä-Suomi Oy ehdotuksella Pihakvartetti. Anni-tädin kylän kortteleiden kumppaneiden valinta ja myyntipäätös hyväksyttiin.
Ryhmämme mielestä molemmat suunnitelmat ovat laadukkaita, tyylikkäitä, toimivia ja täyttävät tavoitteen saada isompia asuntoja kaupunkimme. Ainoa huolemme ja toiveemme on, että nämä kyseiset yrittäjät saavat vietyä nämä suhteellisen mittavat hankkeet loppuun saakka eikä tule mitään äkillisiä yllätyksiä matkan varrella. Jatkossa toivomme, että opkan palveluverkko käy vuoropuhelua alueen suunnittelun kanssa erityisesti lapsiperheiden osalta.
Valtuutettu Kuusikallio muistutti, että rakennettavat alueet rajautuvat suurelta osin juuri perustettuun Vanhankylänniemen jalopuulehto-luonnonsuojelualueeseen ja tämä pitää ottaa huomioon rakentamisvaiheessa ja asumisessa. Valtuustoryhmä Haaparanta esitti pykälän palauttamista, mutta esitys ei saanut kannatusta.
📃 Aloitteet Valtuustoryhmä Järvenpää Plus: Järvenpään kaupungin ostolaskutietojen avaamisesta avoimena datana kaupunkilaisille ja Haaparanta: aloite omaishoitajien ilmaisista uimahalli-ja kuntosalikäynneistä.
Terveisin Katri Kuusikallio, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)