🎄Vihreät terveiset vuoden viimeisestä valtuustosta!

Valtuuston kokous 12.12.2022 oli talousarviokokous. Kokouksessa päätettiin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026 sekä investointiohjelma 2023-2032. Lisäksi listalla oli strategian päämäärien mittarit, esitys ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta ja myyntipäätökset kahden Ainolan alueen korttelin osalta.

Hyvinvointialueiden aloittamisen johdosta talouden suunnittelu on vielä hyvin epävarmaa. Ensi vuodelle olemme tekemässä kuitenkin selkeästi ylijäämäisen budjetin, sillä edellisiltä vuosilta tilittyvät “verotulohännät” kaupungin kassaan. Isossa kuvassa taloudellinen tilanteemme on kuitenkin yhä haasteellinen.

Vihreiden valtuustoryhmä piti ryhmäpuheenvuoron talousarvioon liittyen. Puheenvuoron piti valtuutettu Tiia Lintula. Puheenvuorossa nostettiin vahvasti esille Vihreän valtuustoryhmän huoli opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen mahdollisuuksista toteuttaa tehtäväänsä eli laadukkaita opetuksen ja kasvatuksen palveluita. Vihreissä emme voi hyväksyä kehityskulkua jossa ryhmäkokoja kasvatetaan, avustavan henkilöstön käyttöä priorisoidaan vain kaikkein välttämättömimpään tukeen ja tuntikehystä tiukennetaan. Tällaisen kehityskulun hinta näkyy jo lasten ja nuorten hyvinvoinnin mittareissa ja henkilökunnan jaksamisessa. Säästöjen tie on tullut päätökseensä.

Ryhmämme toivoo, että nyt kun opetus ja kasvatus tulee olemaan tärkein tehtävämme, keskitymme jatkossa sen laadukkuuden kehittämiseen. Hallituksen jäsenemme Katri Kuusikallio on tehnyt esityksen, että Järvenpäässä selvitetään millaisilla resursseilla pystymme aidosti tarjoamaan strategiamme mukaista oikea-aikaista tukea ja toteuttamaan laadukasta inkluusiota. Tämä esitys sai iloksemme laajaa kannatusta ja toivomme, että analyysin jälkeen pääsemme etsimään keinoja kuinka löydetään rahat kaikista tärkeimpään tehtäväämme. Lisäksi Lintula piti puheenvuoron kohdassa talousarvion muuttaminen muistuttaen mm. niistä syistä, jotka sote-menojen ylittymiseen ovat johtaneet.

Strategian mittareita koskevassa pykälässä päädyttiin äänestämään Laura Virkkusen (ps) muutosesityksestä koskien kaupungin kasvutavoitetta. Muutosesitys olisi rajannut kasvutavoitetta ja tarkentanut seurantaväliä. Vihreiden valtuustoryhmä äänesti pohjaesityksen puolesta jossa kasvutavoite on yleiskaavan 2040 mukainen. Kuullussa Kauken johtajan Harri Palviaisen esittelyssä ja sitä seuranneessa keskustelussa todettiin, että tuleva taantuma ja muut meistä riippumattomat syyt todennäköisesti kasvua hillitsevät eikä meillä ole päätöksentekijöinä syytä laittaa ollenkaan kapuloita rattaisiin tämän suhteen. Kasvava kaupunki houkuttelee myös esimerkiksi kaivattuja yhteisöveronmaksajia eli yrityksiä alueelle.

Investointiohjelman käsittelyssä Pirjo Komulainen (SDP) teki muutosesityksen koskien Vanhakylänniemen kehitystä. Esityksessä ehdotettiin, että ohjelmasta karsitut 3,6 miljoonaa euroa palautetaan ja varat otetaan muualta erikseen virkamiestyöllä valmisteltavan esityksen mukaisesti. Valtuuston puheenjohtajan kehotuksesta esitystä muutettiin niin, että varat otetaan ns. vuosittaisista kehitysmäärärahoista. Vihreä ryhmä päätyi äänestämään pohjaesityksen puolesta, koska ei ollut mahdollista arvioida tarkemmin mistä summa olisi poissa ja mitä vaikutuksia tällä olisi.

Lopuksi kokouksessa päätettiin lisätä Ukrainan sodasta johtuen 35 kuntapaikkaa vuodelle 2023 ja varaudutaan siihen, että 150-200 tilapäistä suojelua saavaa henkilöä muuttaa itsenäisesti kuntaan. Olemme Vihreänä valtuustoryhmänä tyytyväisiä asian hyvään valmisteluun ja toivotamme tulijat lämpimästi tervetulleiksi.

Valtuustoterveisin,

Riikka Juuma

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunkikehityslautakunnan jäsen