Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä kannattaa kaupunginvaltuuston koon pienentämistä nykyisestä 51:stä valtuutetusta 43:een valtuutettuun. Myös muiden luottamuselinten kokoa tulisi tarkistaa. Valtuusto päättää valtuuston koosta joulukuun kokouksessa.

Kuntalaki määrittää valtuutettujen vähimmäismäärän riippuen kunnan asukasmäärästä. Järvenpäässä valtuuston tulee muodostua lain mukaan minimissään 43:sta valtuutetusta. Voidaankin kysyä, mitä erityisiä perusteita on sille, että kaupungissamme toimii 51 henkinen valtuusto? pohtii Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Päivinen.

Vihreät näkevät valtuuston koon pienentämiselle monia perusteita. Yksi painavimmista perusteista on sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Keusoteen. Kaupungin budjetista noin 2/3 on sote-menoja. Keusotella on oman hallintonsa yhteyteen rakennetut luottamuselimet.
Muita perusteita ovat mm. poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen sekä luottamushenkilöiden parempi resurssointi.

 

Vihreät eivät näe valtuuston koon pienentämistä demokratian kaventamisena. Vihreille ihanteellinen kaupunkidemokratia on entistä vähemmän edustuksellista demokratiaa ja yhä enemmän kaupunkilaisten suoraa osallistumista. Edustuksellisen demokratian rinnalle tulee määrätietoisesti kehittää vahvoja suoran osallistumisen mahdollisuuksia.

 

Järvenpäässä valmistellaankin parhaillaan omaa osallisuusmallia, joka on tarkoitus tuoda päätöksentekoon piakoin. Valtuusto sai maistiaisia valmisteilla olevasta osallisuusmallista keskeisiltä osiltaan syksyn valtuustoseminaarissa. Suunnitteilla on ainakin vahvistaa vuorovaikutusta, luoda uusia kannusteita yhteisöllisyyden rakentamiseen ja kokemiseen, toteuttaa osallistavaa palvelukehittämistä sekä tarjota monenlaisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja valmisteluun.
Koska kotikaupungin kehittäminen on merkityksellistä ja mielenkiintoista, haluamme uudistaa kaupunkimme päätöksentekoa yhä avoimempaan, selkeämpään ja kaupunkilaiset mukaansa tempaavaan suuntaan. Kaupunkilaiset ovat valtava resurssi, joiden osaamista, kokemuksia ja ajatuksia pitäisi pystyä hyödyntämään vielä tehokkaammin, Järvenpään kaupunginvaltuuston 2. vpj puheenjohtaja Tiia Lintula (vihr.) sanoo.