(Vihreän valtuustoryhmän mielipidekirjoitus, joka julkaistiin tänään Keski-Uusimaa -lehdessä)
Ensi vuodesta eteenpäin opetus ja kasvatus tulevat olemaan kuntien tärkeimmät tehtävät ja yhdessä suurin menoerä.
Sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön jaksamisesta on nähtävissä huolestuttavia signaaleja. Lähes joka neljännellä perusopetuksen oppilaalla on lisätuen tarvetta koulunkäyntiinsä. Ahdistuneisuus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, ja nuorten keskuudessa on enemmän aggressiivista käyttäytymistä kuin aiemmin. Henkilökunnan rekrytointi on vaikeaa.
Järvenpäässä viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt sisäilmaongelmien ratkaisemiseen sekä koulu- ja päiväkotiverkon miettimiseen. Samalla olemme taistelleet jatkuvien taloushaasteiden parissa ja miettineet, mistä vielä voisimme säästää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Vähemmän olemme yhdessä unelmoineet siitä, millaista varhaiskasvatus ja perusopetus voisivat olla Järvenpäässä.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävä on tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluita. Tähän tarvitaan riittävä määrä rahaa, jolla mahdollistaa esimerkiksi toimivat opetusryhmät sekä oikea määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa.
Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta sekä tulevien neljän vuoden taloussuunnitelmasta joulukuun kokouksessaan. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa tämän viikon maanantaina.
Talousarviossa lukee perusopetuksen kohdalla muun muassa seuraavaa: “Pienten opetusryhmien kokoa kasvatetaan edelleen porrastetusti. Myös koulujen avustavan ja ohjaavan henkilöstön käyttöä priorisoidaan jatkossakin välttämättömään tukeen. Ryhmäkokojen kasvu ja oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään. Myös oppilaan saama opetuksen määrä ja laatu voi kärsiä.”
Vihreän valtuustoryhmän mielestä tällainen on surkea suunnitelma. Jatkossa haluamme lukea näkemyksiä siitä, miten opetuksen ja kasvatuksen laadusta aiotaan huolehtia. Siksi hallituksen jäsenemme Katri Kuusikallio teki talousarviokäsittelyn yhteydessä päätöskohtaan lisäysesityksen, jossa halutaan selvitettävän vuoden 2023 aikana, millaisella resurssilla pystymme tarjoamaan oikea-aikaista tukea sekä toteuttamaan laadukasta inkluusiota. Tätä esitystä tukivat kaikki muut paitsi perussuomalaiset.
Tiukassa taloustilanteessa opetuksen ja kasvatuksen kehittäminen ja lisähenkilöstön palkkaaminen on ollut mahdollista hankerahoituksella. Osa hankkeista jatkuu vielä ensi vuodelle. Hankerahoitukseen turvautumisen sijaan tarvitsemme resurssointiin pysyvyyttä oman rahoituksen myötä.
Ryhmämme jää odottamaan innolla selvitystä ja keskustelua laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen järjestämisen edellytyksistä Järvenpäässä. Lapsemme, nuoremme sekä opetuksen ja kasvatuksen henkilöstö ansaitsevat parempaa kuin lakisääteisen minimin. Kyse on siitä, miten arvokkaana asiana näemme opetuksen ja kasvatuksen kaupungissamme ja ymmärrämmekö sen tulevaisuusinvestointina. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan kaupunkiimme ja pysymään täällä.
Asian pohtimiseen voi ottaa vauhtia vaikka vertaamalla tilannettamme Tuusulaan, jossa perusopetuksen nettokäyttökustannus per asukas on 1311€, kun meillä Järvenpäässä se on 931€. Keravan suuntaan emme katselisi sillä siellä kustannus on vieläkin pienempi, 865€.
Vihreä valtuustoryhmä, Järvenpää
Taru Deniz
Hanna Graeffe
Riikka Juuma
Katri Kuusikallio
Tiia Lintula
Ville Mustonen
Reetta Nick