Järvenpään juhlavaltuusto piti järjestää jo viime joulukuussa kaupunkimme 70-vuotis juhlavuoden lopuksi, mutta koronatilanteen takia valtuusto siirrettiin. Ennen virallista kokouksen alkua kaupunginjohtaja piti infon valtuutetuille siitä, miten Järvenpää on varautunut ottamaan vastaan Ukrainasta Suomeen saapuneita pakolaisia. Ainakin alkuun meillä on kapasiteettia ottaa vastaan 250 tulijaa. Asiasta ollaan järjestämässä infoa sekä järjestöille että kuntalaisille.

:medal: Valtuuston aluksi jaettiin Tasavallan presidentin myöntämät valtiolliset kunniamerkit Marju Tauralalle sekä Pekka Hipille, jotka ovat tehneet pitkän uran Järvenpään kaupungin palveluksessa. Onnittelumme!
:scroll:
 Tämän jälkeen puolueet pitivät juhlapuheet 70-vuotiaalle Järvenpäälle. Juhlapuheissa nousivat esille Järvenpään keskeinen sijainti Keski-Uudellamaalla, kaupunkimme pitkä kulttuuriperinne, vahva kasvu ja kehitys, hyvät urheilumahdollisuudet sekä kaunis ja monipuolinen luonto.
Vihreiden juhlapuheen piti valtuustoryhmämme puheenjohtaja Tiia Lintula, joka onnitteli 70-vuotista Järvenpäätä, sekä puhui kaupunkimme tärkeästä osasta, Tuusulanjärvestä ja sen kunnosta huolehtimisesta. Puheiden jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti juhlarahaston perustamisesta, jonka tehtävänä on tukea järvenpääläisiä taiteilijoita sekä Järvenpäässä tapahtuvia ja/tai järvenpääläisille suunnattuja kulttuurikaupungin perinteitä kunnioittavia kulttuurihankkeita.
:thinking_face: Vuoden 2021 Hyvinvointikertomus herätti kiivasta keskustelua ja erityisesti huolta nosti lasten ja nuorten mielenterveyshaasteet, nuorten kokema seksuaalinen häirintä, sekä nuorten että aikuisten päihteiden käyttö ja vähäinen tieto eläkeläisten hyvinvoinnista.
Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Reetta Nick nosti ryhmämme huolen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Hän myös nosti esiin sen, että Hyvinvointikertomuksen faktoihin nojaten meidän tulisi kaupunkina miettiä, mistä leikkaamme ja mihin panostamme. Jo marraskuussa Vihreät esittivät, että kaupunki luopuisi vuosille 2024 ja 2025 kaavailluista kuuden miljoonan euron lisäsopeutuksista, sillä ne tulevat vaikuttamaan juuri lapsiin ja nuoriin.
:page_facing_up: Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022-2025 aiheutti myös keskustelua. Se sai sekä risuja että ruusuja. Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Tiia Lintula peräänkuulutti käsitteiden määrittelyn tarkentamista sekä selkeämpien mittarien käyttöä.
:partying_face: Tämän jälkeen käsittelyssä oli Ainolan aluekeskuksen asemakaava. Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Riikka Juuma kiitteli onnistuneesta kaavasta ja hyvästä työstä. Hän nosti kuitenkin esiin ryhmämme huolen alueen päiväkoti sekä koulu tilanteesta.
Lopuksi valtuusto vielä hyväksyi Ainolan pysäköintiyhtiön perustaminen sekä takauksen myöntäminen Ainolan pysäköintiyhtiölle.
:green_heart: Onnea Järvenpää ja tukekoon uusi juhlarahasto monia taiteenmuotoja tulevaisuudessa!
Terveisin
Taru Deniz
Kaupunginvaltuutettu (Vihr.) (edited)