Nyt tarvitaan uskoa tulevaan!

Maanantaina 15.11.2021 valtuuston listalla oli vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-25 talousohjelman lisäksi muun muassa opetuksen ja kasvatuksen palveluverkko sekä investointiohjelma vuosille 2022-31. Varsin mittava paketti siis!

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUVERKKO

Vihreälle valtuustoryhmälle on tärkeää, että Järvenpää on saanut ratkaistua kouluja koetelleet sisäilmaongelmat. Palveluverkon osalta iloitsimme, että Mankalan, Anttilan ja Haarajoen kouluja koskevat linjaukset turvaavat lähikoulun ja kohtuullisen koulumatkan sadoille ja tuhansille järvenpääläisille lapsille tulevaisuudessakin. Kaupunginvaltuutettu Reetta Nick muistutti ryhmäpuheenvuorossamme kuitenkin, että ennakkovaikutusten arvioinnin tasoa, etenkin lapsiin ja henkilöstöön liittyvien vaikutusten osalta, on jatkossa kohennettava.

Palveluverkkotyön edetessä olemme korostaneet jatkuvan seurannan ja arvioinnin merkitystä, jotta ennakoiva reagointi palvelutarpeiden muutoksiin mahdollistuu. Palveluverkon tiivistäminen tulee tuottamaan kustannussäästöjä. Ryhmämme pitää tärkeänä, että nyt tehdyn päätöksen mahdollistamat säästöt kiinteistökuluissa saadaan aidosti kohdennettua turvaamaan lasten hyvinvointia, kasvatuksen ja opetuksen laatua sekä henkilöstön hyvinvointia.

INVESTOINTIOHJELMA 2022-31

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen Riikka Juuma piti ryhmäpuheenvuoromme vuosien 2022-31 investointiohjelmaan liittyen. Iloitsemme siitä, että saamme asua kaupungissa, johon investoidaan. Investoinnit luovat uskoa tulevaan. Samalla kuitenkin jaamme huolen siitä, kuinka nyt päätettävissä oleva investointiohjelma tullaan rahoittamaan.

Puheenvuorossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että leikkipaikat ja lähiliikuntapaikat kaipaavat kohennusta ympäri Järvenpäätä ja ansaitsevat yhtä lailla huomiomme kuin seuraliikuntalajit. Lisäksi puheenvuorossa huomioitiin investointiohjelman kohta, jossa viitataan vuokrattuna olevista kiinteistöistä luopumiseen. Tämä liittyy seurojen ja järjestöjen toimintaedellytyksiin, jotka osaltaan vahvasti tuottavat sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää, joka kaupungille edelleen jää sote-muutoksenkin jälkeen.

Vihreässä valtuustoryhmässä toivomme tarkastelua näkyvämmin myös investointien elinkaarivaikutuksista, niin kustannusten kuin ympäristövaikutustenkin osalta. Lopuksi Juuman puheenvuorossa esitettiin, että jatkossa vuosittaisiin investointiohjelman käsittelyihin lisätään erikseen kohta energiatehokkuusinvestoinneille, jossa kerrottaisiin, millaisia investointeja on tarkoitus tehdä ja millaisin tuotto-odotuksin.

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSOHJELMA 2022-25

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuutettu Tiia Lintula piti ryhmäpuheenvuoromme vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022-25 talousohjelmasta. Kannamme huolta kaupungin taloustilanteesta, mutta samaan aikaan meitä mietityttää koronan aikana kertynyt hoitovelka sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

Puheissa painottuvat usein synkeät tulevaisuuden kuvat, mutta Järvenpäässä on myös paljon toiveikkuutta herättävää. Kaupungin verotulot kehittyvät positiivisesti, ja kaupunkiin muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita. Järvenpäällä on hyvä maine niin yritysten kuin muuttoa tänne harkitsevien keskuudessa. Hyvinvointialueiden tulon jälkeen taloussuunnittelu on entistä helpompaa, olemmehan tähänkin asti onnistuneet pitäytymään budjetoidussa muilla kuin soten alueella.

Taloussuunnittelun on valtuustoryhmämme mielestä oltava inhimillistä. Kyse on viime kädessä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisesta. Koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ovat herättäneet huolta vihreässä valtuustoryhmässä. Talousohjelmassa esitetyt lisäsäästöt tulisivat osumaan pahasti juuri opetuksen ja kasvatuksen palvelualueeseen, sillä hyvinvointialueiden myötä kyseinen palvelualue tulee olemaan ylivoimaisesti suurin. Suunnitelmakauden kokonaistuloksen arvion parantumisen takia leikkauksille ei ole enää niin pakottavaa tarvetta, joten emme voineet olla niiden takana. Tarvitsemme lupauksen siitä, että Järvenpää haluaa pitää huolta lapsistaan ja nuoristaan sekä laadukkaista opetus- ja kasvatustyön tekemisen mahdollisuuksista. Nyt ei tarvita leikkauksia vaan uskoa tulevaan!

Ryhmäpuheenvuoron päätteeksi Tiia Lintula teki muutosesityksen vuosien 2024 ja 2025 lisäsopeutuksista (3+3 miljoonaa) luopumisesta. Tätä esitystä kannattivat Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Järvenpää Plus -ryhmän enemmistö. Hävisimme äänestyksessä äänin 37-13.

Valtuutettu, Keusoten yhtymähallituksen jäsen Reetta Nick kiitti järvenpääläisten yhtymävaltuutettujen yhteistyöstä ja avasi Keusoten tilannetta omasta näkökulmastaan. Mitä suuremmat Keusoten budjetin ylitykset ovat, sitä suuremmat leikkaukset tulevat kohdistumaan kaupungin muihin palveluihin siirryttäessä hyvinvointialueelle. Keusoten tuottavuusohjelma tulee tehostamaan palveluja ja toivottavasti myös tuottamaan erittäin tarpeellisia säästöjä. Taloustavoitteiden merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstön saatavuuteen sekä asiakasmäärän kasvuun. Kaupungilta Reetta toivoi panostusta hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan kaikilla palvelualueilla.

Valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Katri Kuusikallio puhui juuri päättyneen Glasgown ilmastokokouksen hengessä resurssiviisaudesta, hiilineutraaliudesta ja kaupunkimme ilmastotavoitteista. Ne eivät kuitenkaan näy talousarviossa, eikä niitä ole nostettu esiin mittareissa juurikaan. Kuusikallio puhuu varmasti koko vihreän valtuustoryhmän puolesta asettaessaan odotuksia sille, että kaupunki ottaisi jatkossa käyttöön konkreettisia mittareita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Valtuustoterveisin
Hanna Graeffe
valtuuston II varapuheenjohtaja (vihr.)