Maanantaina 15.11. kaupunginvaltuustossa tullaan päättämään vuoden 2022 talousarviosta sekä vuosien 2023 – 2025 talousohjelmasta. Asia käsiteltiin edellisessä kaupunginhallituksessa. Vihreät teki hallituksessa muutosesityksen vuosien 2024 ja 2025 lisäsopeutuksista (3+3 miljoonaa) luopumisesta. Esitys raukesi kannattamattomana. Ryhmämme tulee tekemään saman muutosesityksen myös tulevassa valtuuston kokouksessa. Mistä on kyse ja miksi tämä on meille tärkeää?
Kaupunkimme kamppailee tosissaan taloustilanteensa kanssa. Olemme ajautuneet pääosin usean vuoden sote-kulujen hallitsemattomasta kasvusta johtuen tilanteeseen, jossa kaupunkimme taseeseen kertynyt ylijäämä uhkaa lopullisesti huveta ja pahimmillaan ajaudumme niin sanotuksi kriisikunnaksi.
Edessämme on sote-kulujen hillitsemisen osalta kriittinen viimeinen vuosi 2022. Käytännössä katsoen voimme vain toivoa parasta, sillä kovin tehokkaita talouden ohjaamiskeinoja Keusoten suuntaan meillä ei ole käytettävissämme. Vuodesta 2023 lähtien sote-kulut eivät ole enää kaupunkimme murhe, mutta jos ensi vuosi menee pitkäksi, on sillä kohtalokkaita seurauksia tulevien vuosien valtionosuuksiimme. Julkisen talouden ohjausmekanismeja voi välillä vain ihmetellä.
Vuosien 2023 – 25 taloussuunnitelmaa on jouduttu valmistelemaan poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä johtuen tulevasta hyvinvointialueisiin siirtymisestä ja siihen liittyvistä tulo- ja menovirtojen muutoksista. Ilmassa leijuu yhä edelleen monia avoimia kysymyksiä. Taloutta on silti suunniteltava.
Kaupunginjohtaja toteaa talousarviokirjan esipuheessaan, että pandemia on jättänyt pitkäaikaisia vaurioita korjattavaksi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Vihreä valtuustoryhmä jakaa saman huomion ja huolen. Todennäköistä on, että talousohjelmassa esitetyt lisäsäästöt tulisivat osumaan voittopuolisesti opetuksen ja kasvatuksen palvelualueeseen. Sitä ryhmämme ei voi hyväksyä. Eikä leikkauksille ole suunnitelmakauden kokonaistuloksen arvion parantumisen johdosta enää edes pakottavaa tarvetta.
Hyväksyimme valtuustossa syyskuussa vuosien 2022 – 2025 talousohjelmakehyksen. Hyväksymässämme kehyksessä oli mukana myös vuosien 2024 ja 2025 lisäsopeutukset. Silloin näytti kuitenkin siltä, että sopeutuksien turvin olisimme yltäneet talousohjelmakaudella yhteensä vain noin 2,7 miljoonaa euroa positiiviseen tulokseen. Säästöt voitiin siis nähdä edellytyksinä nipinnapin tasapainoiselle taloussuunnittelulle.
Nyt parissa kuukaudessa tilanne on kuitenkin muuttunut lukujen osalta merkittävästi parempaan suuntaan.
Kaupunginhallituksen esityksessä nimittäin talousohjelmakauden positiivinen tulos on noussut kehyksen ennusteesta 13 miljoonaa positiivisemmaksi ollen nyt 15,9 miljoonaa euroa. Tästä johtuen ryhmämme katsoo, ettei aiotuille lisäsopetuksille ole pakottavaa tarvetta. Emme pidä viisaana kerätä taseeseen puskuria leikkaamalla opetuksesta ja kasvatuksesta.
Vuoden 2019 kuntavertailun mukaan kaupunkimme tuottaa perus- ja esiopetusta maan keskiarvoa edullisemmin. Pandemian jättämät vauriot sekä palveluiden tuottamisen kustannustehokkuus huomioiden, ryhmämme mielestä nyt ei ole aika tehdä tarpeettomia leikkauksia, vaan rakentaa luottamusta opetusta ja kasvastusta arvostavaan Järvenpäähän. Siksi esitämme talousohjelmaan seuraavaa muutosta:
“Muutosesitys § 113 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 talousohjelma
Esitämme, että vuosille 2024 ja 2025 kaavailluista lisäsopeutuksista, yhteensä 6 miljoonaa euroa, luovutaan. Talousarviodokumentti päivitetään vastaamaan sekä teksteiltään, että luvuiltaan tämän esityksen mukaiseksi.”
Tarvitsemme lupauksen siitä, että Järvenpää haluaa pitää huolta lapsistaan ja nuoristaan sekä laadukkaista opetus- ja kasvatustyön tekemisen mahdollisuuksista.
Järvenpään Vihreän valtuustoryhmä,
Taru Deniz
Hanna Graeffe
Riikka Juuma
Katri Kuusikallio
Tiia Lintula
Ville Mustonen
Reetta Nick