Vihreiden valtuustoaloite 15.2. kaupunginvaltuustossa:

Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma

Kunnilla on erityisvastuu luonnonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä alueellaan. Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat kuntametsät ovat tarpeen kuntalaisten hyvinvoinnille. Lähivirkistysalueiden merkitys ihmisten terveydelle on koko ajan selvempi.

Lisäksi metsienkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys ilmastonäkökulmasta. Mm jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa maaperän hiili ei pääse vapautumaan ilmakehään ja siksi siihen olisi hyvä pyrkiä.

Järvenpäässä ei ole kattavaa ja ajantasaista metsänhoitosuunnitelmaa. Vuoden 2020 lopulla kaupunki on teettänyt HAMK – opiskelijalla lopputyönä Järvenpään kaupungin taajamametsäsuunnitelman 2021-2031. Siinä on käyttökelpoista pohjatietoa varsinaiselle metsänhoitosuunnitelmalle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut yhdessä esitämme, että…

  1. Järvenpään kaupunki tekee metsänhoitosuunnitelman ja Järvenpää määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, ilmastonsuojelun sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille.
  2. Metsänhoitosuunnitelmaan kirjataan Järvenpään kaupungin hiilineutraaliustavoite ja tavoitteen toteuttamisen vaiheet metsänhoidon osalta.