Valtuustoaloite 2.9.2019

Puurakentamisen lisääminen

Usein julkisissa rakennushankkeissa puurakentaminen hylätään hyvinkin aikaisessa vaiheessa puutteellisen tiedon ja ennakkoasenteiden vuoksi.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tavoitteena on lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa. Kunnat voivat hakea ohjelmasta valtionavustusta puurakentamiseen.

Puurakenteilla on mahdollista edistää täydennysrakentamista, kuten kevyempiä ja nopeammin rakennettavia lisäkerroksia olemassa oleviin kerrostaloihin. Puutalot tarjoa­vat hyvää lämmöneristystä.  Puumateriaaleilla voidaan monipuolistaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. Puurakenteilla on myös todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen. Sisätiloissa puupinnat pitävät sisäilman kosteuden terveyden kannalta optimaalisella alueella.

Puun käytön lisääminen on tehokas keino saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet.Puurakentamisen lisääminen pienentää rakennus­materiaalien valmistuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Puu materiaalina varastoi tehokkaasti hiiltä.

Elinkaaren lopussa puutuotteen voi muuttaa bioenergiaksi.

VTT.n tutkimuksen mukaan betonikerrostalon hiilijalanjälki on noin + 75 % isompi vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden.

Puurakentaminen lisää kaupungin imagoa vastuullisena ja innovatiivisena toimijana. Puurakennushankkeet sekä asuinpuukerrostalojen osalla että päiväkoti- ja koulurakentamisessa ovat saaneet laajaa näkyvyyttä mm Tampereen Vuoreksessa, Pirkkalassa ja Vantaalla Puu-Kivistössä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupunki tutkisi puurakentamisen vaihtoehdon jokaisen julkisen rakentamishankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja selvittäisi mahdollisuuden valtion tukeen ja lisäisi puurakentamista.