TOIMINTASUUNNITELMA 2019

rvenpään Vihreät

Järvenpään Vihreät ry on Vihreä liitto rp:n ja Uudenmaan Vihreät ry:n paikallisjärjestö Järvenpään kaupungissa. Yhdistys vaikuttaa Järvenpäässä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungin ja yrittäjyyden puolesta. Ilmaston muutoksen torjunta, puhdas ympäristö ja luonnonsuojelu ovat vihreän politiikan ydinasioita. Vihreät on vakiintunut voima Järvenpään kunnallispolitiikassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista tasa-arvoa ja suvaitsevuutta, varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä työllistymistä

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja uusien avausten tekemiseen

– yhdistää vihreän arvomaailman omaavia järvenpääläisiä

– edistää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristön kehittämiseen

– toimia aktiivisesti kaupungin ja ylikunnallisissa luottamustoimissa

  • järjestää erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia yksin tai yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa

Vuonna 2019 Järvenpään Vihreiden toiminnan painopisteenä on aktiivisesti osallistua vuonna 2019 keväällä käytäviin eduskuntavaalikampanjaan, eurovaalikampanjaan sekä mahdolliseen maakuntavaalikampanjaan. Kampanjointia tehdään Järvenpään vihreiden ehdokkaille / ehdokkaalle sekä Järvenpään vihreille.

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä sekä tarvittaessa useamminkin. Järvenpään Vihreiden valtuustoryhmä ja yhdistyksen hallitus kokoontuvat kumpikin noin kerran kuussa. Valtuustoryhmän kokouksissa käsitellään kaupungin päätöksentekoa ja seudullista päätöksentekoa sekä tuetaan luottamushenkilöitämme valtuustotyöskentelyssä ja muissa luottamustoimissa. Kokouksissa käsitellään myös seutuhallintoon ja metropolialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta.

Pyritään järjestämään keskustelutilaisuuksia joko keväällä tai syksyllä, aiheet kuntavaaliohjelman 2017 pääteemoista. Yhdistys osallistuu yleisiin tapahtumiin Järvenpään kaupungissa (esim. Järvenpää-päivä, Maa elää). Kierrätystori järjestetään keväällä sekä mahdollisesti syksylläkin. Järjestetään myös mahdollisia muita vihreitä tempauksia, retkiä ja keskustelutilaisuuksia. Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan Vihreän liiton, Uudenmaan Vihreiden ja Vihreän Sivistys- ja Opintokeskuksen koulutuksiin.

Yhdistys aktivoi nykyisiä jäseniä ja hankkii aktiivisesti uusia jäseniä. Yhdistys perehdyttää jäsenistöä kunnallispolitiikkaan ja tukee jäsenistön osallistumista ja perehtymistä vihreän politiikan tekoon yleensä.

Järvenpään Vihreät ry:n edustajat osallistuvat Vihreän liiton puoluekokoukseen ja Uudenmaan Vihreiden kokouksiin. Yhdistyksestä pyritään saamaan edustus myös piirin hallitukseen. Vuorovaikutusta alueen muiden kuntien vihreiden päättäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. Monitahoinen ja laaja vaikuttaminen vaatii rakentavaa ja luovaa yhteistyötä.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksutuloilla sekä kunnallisissa luottamustehtävissä toimivien vihreiden edustajien luottamustoimipalkkioista perittävällä puolueverolla.