Kun resurssiviisas tiekartta avautui eteen, vihreä valtuustoryhmä totesi, että kartta on monipuolinen, ansiokas, voi sanoa: resurssiviisas tiekartta on erittäin hieno tuotos. Haluamme lämpimästi kiittää sen valmistelijoita!
Tiekartasta voisi nostaa esiin lukuisia ensiarvoisen tärkeitä kohtia. Tässä vain muutama niistä.
Hiilineutraalius on päivän sana. Se on tämän hetken keskeisimpiä ratkaistavia haasteitamme, mutta on hyvä katsoa sitä laajemmassa mittakaavassa. Resurssiviisas tiekartta ei ole saattamassa ketään asukasta tai toimijaa mahdottoman tehtävän eteen, vaan on mahdollista samaan aikaan edistää hyvinvointia, ja vähentää ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Hiilineutraalius on osa resurssiviisautta ja sen lisäksi pyritään määrätietoisesti jätteettömyyteen ja kestävään kulutukseen vuoteen 2050 mennessä.
Kartan tekemisessä on kuntalaisia osallistettu esimerkillisellä tavalla. Osallistaminen on saanut kaupunkilaiset tuottamaan runsaasti käyttökelpoista materiaalia. Samalla on tehty näkyväksi, miten valistuneita asukkaita meillä Järvenpäässä on. Kaupunkilaiset tietävät suurimpien päästöjen tulevan liikenneratkaisuista, asumisesta, rakennusten energiankäytöstä, hankinnoista ja he nimeävät hyviksi keinoiksi resurssiviisuteen kierrätyksen, Tuusulanjärven tilan parantamisen, luonnon suojelun ja monimuotoisuuden säilyttämisen, ruokahävikkiin puuttumisen ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen parantamisen. Kaupunkilaiset ja yhteisöt ymmärtävät, miten tärkeä imagotekijä ympäristöystävällisyys on, kun se myös toteutetaan käytännössä eikä jää vain suunnitelman tasolle. Tätä tietoa ja asennetta on kartassa hyödynnetty.
Tiekartassa on laaja osuus sellaista faktaa, mikä yleensä vastaavista jää pois: konkreettisia laskelmia toimenpiteiden vaikutuksista ja vaikutusten arviointia. Tarkoituksenmukaisia mittareita on runsaasti. Kartta sisältää hallinnon vuosikierron kuvaten, mikä resurssiviisausteko tapahtuu mihinkin aikaan.
Kartasta voi vertailla lukuja, kuinka paljon tietyt toimenpiteet esimerkiksi vähentävät hiilijalanjälkeä ja mitä jokainen asukas, yhteisö ja julkinen taho voi tehdä ja mitkä ovat tekojen vaikutukset. Tämä on hyvä suunta, vaikkakin Järvenpään vihreät toivoivat Järvenpään liittymistä fisu-kuntien eli Suomen resurssiviisaiden kuntien verkostoon siksi, että niissä tarkastellaan resurssiviisauden toteutumista hiilijalanjäljen lisäksi myös konkreettisemmin materiaalihäviöiden ja ekologisen jalanjäljen avulla.
Olemme juuri hyväksyneet talousarvion ja investointisuunnitelmat tuleville vuosille. Nyt jää nähtäväksi, miten tarvittavat rahat löytyvät tiekartan toteuttamiseksi. Olennaiset ja kriittiset suunnat kartan tavoitteiden toteutumisessa ovatkin nämä kohdat: ”Huomioidaan resurssiviisaustavoitteet kaupungin talousarvion valmistelussa ja varataan riittävät resurssit (hlö & €) toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ja integroidaan resurssiviisaustavoitteiden seuranta osaksi kaupungin raportointiprosesseja ja kehitetään ympäristöraportointia.”
Täytyy muistaa, että resurssiviisaustavoitteiden mukaiset toimet saattavat olla alkuvaiheessa hiukan hinnakkaampia vaihtoehtoja, mutta pidemmän päälle tuottavat kuluja vastaavaa ja laajempaa ja myös rahalla mittaamatonta hyötyä.
Tämä kartta ohjaa tulevaisuuteen, missä nuorten sukupolvien elinolot on otettu huomioon. Lainaan yhden kaupunkilaisen sanoja karttamateriaalista: Järvenpää näyttää muille kehyskunnille mallia vetovoimaisuudellaan, toivottavasti Järvenpäästä otetaan mallia myös ympäristövaikutusten saralla tulevaisuudessa.