Järvenpään vihreä valtuustoryhmä tervehtii ilolla kaupunginjohtajan tavoitetta käsitellä talousarvioita pidemmällä aikajänteellä. Oli talous missä mittakaavassa tahansa, on järkevää ennakoida tulevaa: luoda suuntaviivat tavoitteille, joita sitten tarkennetaan vuosittain, muuttuvat tekijät huomioiden.

Samanlaista otetta toivomme ympäristöasioihin. Me vihreät katsomme kaikkia toimia ympäristösilmälasien läpi: mitkä ovat toiminnan ympäristövaikutukset. Jatkossa kaupungin ympäristötavoitteet on merkittävä huomattavasti selkeämmin osaksi talousarviota. Olisiko ehkä aiheellista kirjoittaa talousarvioon ympäristöä käsittelevä luku, jossa kerrottaisiin Järvenpään ympäristön tilasta ja -tavoitteiden etenemisestä. Haluaisimme nähdä siinä myös paremmin kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämisen ja ympäristöystävälliset ja kestävät hankinnat. Vihreä valtuustoryhmä kysyykin, miten ympäristön suojeleminen ja hiilineutraaliustavoitteet näkyvät nyt ehdotetussa talousarviossa?

Lisäksi ympäristötavoitteiden on syytä näkyä investointiohjelmassa. Esimerkiksi valmisteilla olevan pyöräilyverkoston toimeenpanoa koskevat suurimmat hankkeet olisi syytä jatkossa kirjata näkyväksi investointiohjelmaan.

Uusien tulomuotojen kartoittaminen on entistä tärkeämpää, sillä kaupunki ei voi nojata loputtomiin maanmyyntivoittoihin. Maanmyyntitulojen epävarmuus heijastuu jo nyt talousarvioon. Käyttötaloutta sopeutetaan noin 600 000 euron verran. Sopeuttaminen on tehtävä oikeudenmukaisesti ja harkitusti.

Ensi vuonna on iso muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Keski-Uudenmaan kuntayhtymälle. Jatkossa kaupunki keskittyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme huolissamme siitä, miten tarvittava tieto kulkee kuntayhtymän päätöksistä tänne valtuustoon, jotta Keski-Uudenmaan soten tavoite asiakaslähtöisestä ja yhdenvertaisesta saatavuudesta toteutuu ja kaupunki pystyy järjestämään hyte-palvelut mahdollisimman tehokkaasti? Kysymys: miten tiedonkulku käytännössä järjestetään?

Lisäksi me vihreät muistutamme, että taidetta ja kulttuuria tulee hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman suosituksen mukaan taidetta ja kulttuuria tulee hyödyntää osana hyte-palveluita, siinä tärkeänä osana myös harrastukset. Me vihreät kysymme, miten turvataan esimerkiksi ikääntyneiden sekä muut eri ikäisten harrastustoiminnat, kun koulujen palveluverkkoa uusitaan?

Ensi vuonna on tarkoitus kohdentaa myös 150 000 euroa koulujen psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Tämä on erittäin tärkeä kohdennus, sillä nuorten uupumus, pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Kysymmekin, miten koululaisten ja opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalvelut on tarkoitus toteuttaa?

Vihreä valtuustoryhmä on kuitenkin tyytyväinen siihen, että koulutukseen ja kasvatukseen on talousarviossa panostettu. Erityisen tyytyväisiä olemme pyrkimykseen laajentaa viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua sekä ensimmäisen vieraan kielen opettamisen aloittamiseen jo ensimmäisellä luokalla. Lisäksi koulujen sisäilmaongelmiin on tartuttu rivakasti. Sisäilmaongelmissa tärkeintä on varmistaa sekä henkilöstölle että oppilaille terveet ja turvalliset tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaisten opetusmenetelmien hyödyntämisen.

Lastentarhanopettajien palkankorotus on tärkeä askel eteenpäin, mutta tarvitsemme edelleen sekä paikallisia että kansallisia toimenpiteitä, jotta opetus- ja kasvatusammattilaisten arvostus ja palkkakehitys on sille kuuluvalla tasolla.

Ylipäätään henkilöstöpolitiikassa me Vihreät haluamme korostaa oikeudenmukaista ja yhdenvertaista työntekijöiden kohtelua. Jokainen kaupungin työntekijä on arvokas. Oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun tulisi näkyä niin palkkakäytännöissä, viestinnässä kuin johtamisessa.

Järvenpään Vihreät haluavatkin kiittää jokaista kaupungin työntekijää panostuksestanne kaupungin eteen. Haluamme myös kiittää kaikkia viranhaltijoita, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa talousarviota.