Muovipakkauksilla on iso ympäristökuormitus. Fossiilisesta öljystä valmistettu muovi ei maadu luonnossa. Valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. Suurinta osaa pakkauksista käytetään vain kerran. Suomessa kierrätetään tällä hetkellä vain 20 prosenttia muovista. Pakkausmuovien osalta Suomen kierrätysaste on koko EU:n huonoin.

Jätelaki velvoittaa kierrättämään jätteen ennemmin kuin hyödyntämään sen energiana tai loppukäsittelemään. Kierrätetyt muovipakkaukset päätyvät uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Tonni kierrätettyä muovia säästää 1800 kiloa raakaöljyä. Muovin kierrätystä on siis lisättävä huomattavasti.

Vuonna 2014 voimaan tullut jätelain pakkausasetus siirsi vastuun kuluttajien pakkausjätteen keräämisestä kunnilta pakkausten tuottajille. Tuottajan on järjestettävä jätteen kierrätys sekä vastattava sen kustannuksista. Tuottajat hoitavat tämän vastuunsa tuottajayhteisön, Suomen Uusiomuovi oy:n kautta. Suomen Uusiomuovi on tehnyt sopimuksen pakkausjätteen kierrätyksestä Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:n kanssa.

Rinki-ekopisteverkostossa on kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille yli 1 850 keräyspistettä, mutta muovipakkauksille vain hieman yli 500 pistettä koko Suomessa. Järvenpään kaupungin verkkosivuilla ei ole mainintaa muovinkeräyksestä. Rinki-ekopisteverkoston sivuilta selviää, että Järvenpäässä on 6 muovin keräyspistettä.

Kierrättäjän kannalta olisi kaikkein kätevintä, jos muovin kierrätyspiste löytyisi mahdollisimman läheltä. Kunta voi jätehuoltomääräyksissään asettaa erilliskeräysvelvoitteita taloyhtiöille muovipakkausjätteen osalta. Monissa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä voisi määritellä muovinkeräysvelvoitteen 10 tai 20 huoneiston taloyhtiöille lasin, metallin ja kartongin keräämisen tavoin.

Kiinteistöillä on jo nyt oikeus järjestää erilliskerätyn muovipakkausjätteen kuljetus, jos kunta ei huolehdi sen järjestämisestä. Kustannukset kiinteistöille ovat kuitenkin sitä korkeammat, mitä harvempi keräysverkko on. Kattava erilliskeräysvelvoite laskisi muovinkeräyksen hintaa kiinteistöille ja lisäisi ihmisten yhdenvertaisuutta. Tehokkaalla reitityksellä voidaan minimoida muovin erilliskeräyksestä aiheutuvat päästöt ja hoitaa keräys mahdollisimman taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Vihreä valtuustoryhmä yhdessä allekirjoittaneiden kanssa esittää, että kaupunki tehostaa muovinkeräystä esimerkiksi velvoittamalla alueellisen jätehuoltoyhtiön tarjoamaan kiinteistöille muovijätteen kuljetusta tai että kaupunki asettaa erilliskeräysvelvoitteen 10 tai 20 asuinhuoneiston kiinteistöille.