Vihreässä valtuustoryhmässämme keskustelimme aiheesta:

Myönteistä on, että Järvenpäähän on muuttanut verotulojen kannalta hyviä veronmaksajia.

Verovaroilla on turvattu hyvinvointipalvelujen saatavuus kaikille ja näemme, että jatkossakin varoilla ajetaan kaupunkilaisten etua ja talous pysyy tasapainossa lähivuodet. Kaupunki on osoittanut verotulojen vastuullista suunnittelua ja käyttöä.

Meille vihreille on tärkeää myös, että verotus edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ohjaa yrityksiä ja kuluttajia käyttäytymään ekologisemmin. Haluamme muistuttaa, että laajemmassa kuvassa ympäristöä haittaavia toimia tulee verottaa tiukemmin. Toisaalta tehokas energiankäyttö on tulevaisuuden kilpailuvaltteja ja sen ympärille syntyvät myös tulevaisuuden työpaikat ja niiden kautta tulevat verotulot.

On myös hyvä, että lähikuntiin verrattuna Järvenpään veroprosentti on keskimääräinen. Se on sama kuin Hyvinkäällä, 0.5 prosenttiyksikköä suurempi kuin Keravalla ja Sipoossa ja 0.75 prosenttiyksikköä pienempi kuin Mäntsälässä, Vihdissä ja Pornaisissa.

Toisinaan eri yhteyksissä kuulee esitettävän monenlaisia oletuksia siitä, miksi verotulot ovat eri vuosina vaihdelleet. Tämän asian esittely avasi selkeästi vuodesta 2006 alkaen verotulojen muutosten taustoja. Vaihteluita selittävät omalta osaltaan esimerkiksi kuntaryhmän jako-osuuksien muutos tai toisena verotulojen tilitysjärjestelmän muutos, viimeisimpänä kilpailukykysopimus 2017 ja se tulee myös vaikuttamaan verotuloihin vuonna 2018.

Mitä tulee kiinteistöveroon, uudet palvelut ja kaupungin kehittyminen usein nostavat kiinteistön arvoa. Kiinteistöverolla voidaan leikata osa ansiottomasta arvonnoususta takaisin palvelujen järjestäjälle eli kunnalle. Tosin ottaen huomioon kiinteistön omistajan kokonaistilanne, kohtuutonta tilannetta ei kenellekään pidä syntyä. Kiinteistöverolla on kannustettu rakentamaan asuntoja kaavoitetulle, mutta rakentamattomalle tai vajaasti rakennetulle tontille.

Veroprosentin määrääminen nyt tässä kokouksessa merkitsee sitä, että jos talousarvioon tehdään muutosehdotuksia vielä loppuvuonna, kokonaismenoarvio ei saisi kasvaa enää tässä vaiheessa. Kuitenkin nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja olisi parempi käsitellä niitä myös samanaikaisesti.

Nykyiset verotulot yhdessä muiden tulojen kanssa mahdollistavat koulujen rakentamisen, uusien asukkaiden vastaanottamisen ja kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin, kokonaisuudessaan kuntalaisten hyvän elämän edistämisen.

Vihreä valtuustoryhmä on annetun pohjaesityksen ja nykyisen veroprosentin kannalla ja kiittää veronmaksajia panostuksestaan kaupunkimme hyväksi.