Taloussuunnitelmassa Järvenpään tulevaisuutta on tarkasteltu monelta kannalta ja pyritty ottamaan huomioon tulevaisuuden haasteet.

Huomioni kiinnittyi teemana sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen tai pikemminkin aiheen hajanaisuuteen suunnitelmassa. Näin pitkän aikavälin suunnittelussa eriarvoisuuden kaventamisen tulisi olla tietoisempana ja näkyvämpänä toiminnan tavoitteena kautta linjan, läpileikkaavana teemana.

Suunnitelmassa on siellä täällä mainittu aiheeseen liittyviä lauseita, kuten esim yhtenä kaupunkistrategian negatiivisena muutosvoimana on syrjäytymisen ja osattomuuden lisääntyminen, asuntopolitiikassa tavoitteena on monimuotoinen asuminen, ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistetaan, luodaan edellytyksiä työllisyyden paranemiselle jne.

Eriarvoisuutta kaventavia tavoitteita ei ole riittävästi aukikirjoitettu suunnitelmaan. Ehkä oletetaan tiettyjen toimien vähentävän eriarvoisuutta ilman taustatietoa siitä, mihin oletukset perustuvat ja millainen olisi toimivaa seurantajärjestelmää toimintaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksenkin mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet eivät automaattisestikavenna sosiaalista eriarvoisuutta ja terveyseroja, vaan ne pitää myös kohdentaa niin, että tavoite on tietoisesti esillä, kaikilla toiminnan tasoilla.

Yksi konkreettisen tason esimerkki löytyy kulttuurin ja liikunnan parista – tarjonta on runsasta, mutta missä näkyy eriarvoisuuden vähentämistavoite? Kokoomus on tehnyt vuoden sisällä valtuustoaloitteen koskien sitä, miten kaikille lapsille ja nuorille taattaisi harrastusmahdollisuus varallisuudesta huolimatta. Aloite on varmasti haastava, työllistäväkin, koska sen mukaan ensin tulisi kartoittaa, mitkä ovat lasten ja nuorten todelliset tarpeet, millä keinoilla tietoa saadaan ja millä järjestelmillä tuki voidaan kohdentaa juuri sitä tarvitseville lapsille ja nuorille, jotta todellisuudessa erot kaventuisivat. Perusteellinen pohjatyö kannattaa onnistuneen tuloksen kannalta.

Eriarvoisuuden kaventamisen pitäisi olla järjestelmällisenä tavoitteena taloussuunnitelmassa kautta linjan, koska mitä enemmän eriarvoisuus kasvaa, sen kalliimmaksi suunnan muuttaminen tulevaisuudessa tulee.

Katri Kuusikallio