Kaupungin tulevaisuudenkuvassa pyöräily on yksi vetovoimatekijöistämme. Pyöräilyä ja liikuntaa ei pidä erottaa toisistaan. Pyöräily on helposti toteutettavaa liikuntaa. Pyöräily on kaikille ikäryhmille mahdollista: lapsille, aikuisille ja ikääntyville.
Kevyen liikenteen väylät ovat ylivoimaisesti maamme käytetyin liikuntapaikka. Siksi ne pitää asettaa liikuntapaikoista ensisijaiseksi kehityskohteeksi Järvenpään kaupungin liikuntapaikkaselvityksen pohjalta tehdyssä suunnitelmassa ja sen toteutuksessa.
Järvenpää on pinta-alaltaan, rakenteeltaan ja väestöltään erinomaisesti pyöräilyyn soveltuva. Taloustutkimuksen teettämän kyselyn mukaan ihmiset saa pyöräilemään enemmän: 1. lyhyemmät etäisyydet töihin, kauppaan ja harrastuksiin 2. paremmat ja sujuvammat pyöräilyolosuhteet 3. pyöräteiden kunnossapito.Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyden syy. Ongelmien ennalta ehkäisyn mahdollisuudet tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisellä, mm pyöräilyllä, ovat huomattavat.
Pyöräily nivoutuu myös kaupungin ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen. Se vähentää autoilua, ja sen aiheuttamia päästöjä, ja säästää kustannuksia. Pyöräily autoilla tehdyn saattoliikenteen sijaan lisää turvallisuutta esimerkiksi koulujen alueilla.

Meidän allekirjoittaneiden mukaan pyöräilyn suhteen on toteutettava:
1) Pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan
Kulkumuotojen erottaminen toisistaan lisää faktista ja koettua turvallisuutta, ja tekee matkanteosta kaikille sujuvampaa ja miellyttävämpää.
2) Pyöräilijöille yhtenäiset ja kattavat nopean pyöräilyn reitit
3) Reunakivien poisto risteyksistä koko pyörätien leveydeltä
Reunakivet ovat merkittävä hidaste ja sekä kävelyn että pyöräilyn sujuvuutta ja houkuttelevuutta vähentävä häiriötekijä. Korkea reunakivi voi myös olla vaarallinen.
4) Liikennevalot pyöräilijöille sujuviksi
5) Pyöräpysäköintejä riittävästi, oikeissa paikoissa, helposti käytettävissä ja pyörävarkauksia estäviä
6) Pyöräteiden talvikunnossapidosta huolehditaan
7) Pyöräilyn lisääntymisen ja hyötyjen tulokset konkretisoidaan ja mitataan